Skip to main content

אל: מר משה פדלון ראש העיר הרצליה

גינת כלבים בגן רשל הרצליה

‎אנו, תושבי גן רשל הרצליה, מבקשים
כבר שנים ארוכות לבנות בגן רשל גינת כלבים.
עד כה דוחים אותנו שוב ושוב עם התירוץ של ביורוקרטיה.
יש מספר רב של כלבים בשכונה ואין לנו לאן ללכת ולשחרר אותם.
קיבלנו הבטחה לפני הבחירות ועכשו הגיע הזמן לממש ולקיים את ההבטחה.

למה זה חשוב?

יש מספר רב של כלבים בשכונה ואין לנו לאן ללכת ולשחרר אותם. קיבלנו הבטחה לפני הבחירות ועכשו הגיע הזמן לממש ולקיים את ההבטחה.

איך היא תועבר


הסיבה שהצטרפתי

  • שכונה שלמה עם מספר לא מבוטל של כלבים ואין אף גינת כלבים או שטח לשחרר אותם!!!
  • יש לי כלבה ואין איפה לשחרר אותה

עדכונים

2019-07-23 12:18:14 +0300

עיריית הרצליה הקצתה מקום לגינת הכלבים והחלה בהליכי אישור לגינה

2019-07-19 08:08:49 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2019-07-18 19:19:43 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2019-07-17 22:41:43 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2019-07-17 16:52:45 +0300

הגעתם ל-10 חתימות