Skip to main content

אל: ממשלת ישראל

אימהות ואבות החיילים דורשות.ים - הגדירו את מטרות המלחמה עכשיו

אנו, האימהות והאבות של החיילים והחיילות, דורשות ודורשים שהממשלה תגדיר ותבהיר את מטרות המלחמה ואת תוכנית היציאה. לא נסכים לסכן אותם, את חיי החטופים בעזה וחיי תושבים חפים מפשע בלי לדעת לשם מה. הצטרפו אלינו!

למה זה חשוב?

כולנו מסכימים שיש לנטרל את הכוח הצבאי והמבצעי של חמאס כדי להבטיח את שלום תושבי הדרום ושאר אזרחי המדינה, אבל הערפל לגבי אסטרטגיית הלחימה, אסטרטגיית היציאה ומטרות הלחימה מתגבר ככל שנמשכת הלחימה. בכל יום שעובר חיילים נהרגים, הלחימה מסכנת את חיי החטופים המוחזקים בשבי חמאס בעזה ללא אופק להחזרתם וחפים מפשע נהרגים בעזה מדי יום. גדי אייזנקוט אמר בלווית בנו גל, שנפל בקרבות בעזה, ש״נעשה הכל כדי להיות ראויים לך״. כדי להיות כולנו ראויים לכל אלו שהקריבו את חייהם, חייבים עכשיו להגדיר את מטרות ואסטרטגיית הלחימה ואת אסטרטגיית היציאה.

אם הממשלה מסתפקת בסיסמאות חלולות - ההולכים לקרב מסתכנים לשווא. חוסר האסטרטגיה רק עולה לנו בעוד ועוד חיי אדם. הממשלה לא תוכל לכסות על המחדל של שבעה באוקטובר בעוד ועוד ימי לחימה ובמצב חירום מתמשך שמזיק לצבא ולעורף, לאזרחים ולמשק. המלחמה, כל מלחמה, היא אמצעי להשגת מטרה מדינית. לכן, הממשלה חייבת להגדיר למלחמה מטרה מדינית ריאלית.

אנחנו, אימהות לחיילים ואבות, לא נסכים שעזה תהיה הלבנון החדשה לא נסכים שבנינו ישרתו שנים בעומק של עזה - הממשלה חייבת להגדיר את מטרות הלחימה מיד, תוך סיכון מינימלי של החיילים, האזרחים החטופים ותושבי עזה החפים מפשע.

החזון הפוליטי של ממשלת ימין מלא על מלא הוא החזרה לעוטף עזה - לכבוש את עזה.

המלחמה היא לשם השבת הביטחון והבטחת שלום הגבול הריבוני ולא למטרות כיבוש, נישול, גירוש והתנחלות.
כיבוש עזה הוא לא בשמנו, לא בשבילנו ואנחנו לא מוותרות על החיים של הילדים שלנו.

כפי שכתב ההיסטוריון יובל נח הררי: תושבי בארי ושדרות, כפר עזה ואופקים, צריכים לדעת שאחרי הניצחון, הממשלה תאחד אותם ותדאג לביטחון שלהם במקום להפריד אותם לישראל הראשונה ולישראל השנייה – ואז להפקיר את כולם.

הצטרפו אלינו לדרישה מהממשלה להגדיר את מטרות המלחמה ולשקף אותן לציבור עכשיו!

Links

עדכונים

2023-11-15 21:13:29 +0200

הגעתם ל-1,000 חתימות

2023-11-15 15:47:37 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2023-11-12 22:11:11 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2023-11-12 20:31:48 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2023-11-09 14:44:26 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2023-11-09 13:45:05 +0200

הגעתם ל-10 חתימות