Skip to main content

אל: יו"ר הכנסת

הורדת שכר השרים וחברי הכנסת לשכר המינימום במשק, לתקופה של 6 חודשים

הורדת שכר השרים וחברי הכנסת לשכר המינימום במשק, לתקופה של 6 חודשים

חברי הכנסת צריכים להוריד את שכרם לשכר המינימום במשק למשך 6 חודשים.

למה זה חשוב?

משבר הקורונה הוא משבר בריאותי אבל גם ובעיקר כלכלי, בישראל יהיו יותר ממיליון מובטלים עד חג הפסח.
מאות אלפי בתי אב, עצמאים ושכירים איבדו את מקום עבודתם בלי שום התראה מוקדמת. הסקטור היחיד שלא נפגע וגם לא נושא בנטל הוא שרות המדינה ובראשו הממשלה (שמסתמן שדווקא בימים אלו היא הולכת להיות גדולה ובזבזנית מתמיד) וחברי הכנסת, הגיע הזמן שיתנו דוגמא ויגלו מנהיגות. מדי ערב אנחנו רואים אותם - ראש הממשלה, השרים והמנכל"ים במסיבות עיתונאים, מדברים על גזירות חדשות ותוכניות לעזרה אבל בשום מקרה המשבר הזה לא נוגע אליהם אישית, לכל שאר האזרחים כן. צריך להזכיר להם, כי הם שכחו, שהם שם כדי לשרת אותנו ולא להיפך. יתכבדו ויורידו את שכרם מיידית, לשכר המינימום, ולו רק כדי להראות שגם הם "נכנסים מתחת לאלונקה"


הסיבה שהצטרפתי

  • כי הגיע הזמן לערבות הדדית גם של חברי הכנסת כלפי העם
  • נמאס לי מניצול האין סופי
  • אבד האימון בממשלה ש"הרימה" מספר שיא של שרים, סגני שרים ועוד מלחכי פנכה שלא עושים דבר למען העם. כולכם - חרטא!!!

עדכונים

2020-05-03 14:14:00 +0300

הגעתם ל-50,000 חתימות

2020-04-23 17:08:11 +0300

הגעתם ל-20,000 חתימות

2020-04-22 21:52:54 +0300

הגעתם ל-10,000 חתימות

2020-04-22 16:40:15 +0300

הגעתם ל-5,000 חתימות

2020-04-22 15:44:27 +0300

אנחנו מתקרבים ל 5,000 חתימות. כל הכבוד למי שחתם ושיתף, המשיכו לשתף ואולי נצליח להגיע למספר שאי אפשר להתעלם ממנו.
תודה לכולם

2020-04-18 19:48:24 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2020-04-01 13:55:16 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2020-03-31 10:21:58 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2020-03-31 09:42:41 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2020-03-31 09:02:32 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2020-03-31 08:25:15 +0300

הגעתם ל-10 חתימות