Skip to main content

אל: היועצת המשפטית לממשלה - עו״ד גלי בהרב-מיארה.

לא לשלילת אזרחות ללא הליך משפטי תקין!

אנחנו דורשים ודורשת מהיועצת המשפטית לממשלה להתנגד באופן מיידי להצעה שתאפשר לממשלה לשלול אזרחות ללא התערבות בית משפט ולפעול כדין במדינה דמוקרטית.

למה זה חשוב?

עדכון 19.11.23: הבוקר הגשנו יותר מ15 אלף חתימות ליועצת המשפטית לממשלה , נותרו לנו רק 4 ימים כדי להתנגד לתזכיר החוק הלא דמוקרטי.

ביום חמישי 2.11.23 אישר שר הפנים משה ארבל, לפרסם תזכיר חוק בנושא שלילת אזרחות ישראלית לאזרח אשר הסית לטרור או הביע תמיכה בטרור בתקופת מלחמה. לפי התזכיר, מי שמוסמכים לבטל את אזרחותו של אדם שהורשע ללא הליך משפטי, הם שר הפנים - משה ארבל, ושר המשפטים - יריב לוין.

עד היום היה ניתן לשלול אזרחות רק בעבירות חמורות של בגידה ותמיכה בטרור באישור בית משפט. תזכיר החוק יאפשר שלילת אזרחות גם על עבירות של הזדהות עם ארגון טרור והסתה לטרור בזמן מלחמה.

מדובר בהצעה גזענית ובלתי דמוקרטית שמרשתת באופן ישיר את מדיניות סתימת הפיות, הרדיפה וההפחדה המופנית כלפי פלסטינים אזרחי ישראל שדוגלת בה הממשלה. ההצעה נותנת כוח בלתי מוגבל לשני השרים והיא המשך ישיר של המדיניות של שר המשפטים לוין שמנצל את המצב ומנסה, מתחת לרדאר, לקדם את י המהפכה המשפטית ולמוטט את הדמוקרטיה בישראל.

אנחנו דורשים ודורשת מהיועצת המשפטית לממשלה להתנגד באופן מיידי להצעה שתאפשר לממשלה לשלול אזרחות ללא התערבות בית משפט ולפעול כדין במדינה דמוקרטית.

יש לנו עכשיו הזדמנות להתנגד לכוח הבלתי מוגבל שלוין כל כך רוצה: תזכיר החוק עדיין פתוח להערות הציבור עד ה 23.11.23 וחוות הדעת של היועמ״שית היא קריטית לקבלת ההחלטה בממשלה - כל חתימה חשובה! כדי להפעיל לחץ ציבורי על היועמשי״ת להתנגד לתזכיר לפני שהוא יהפוך להצעת חוק.

* בתמונה: צילום מסך מאתר ״הארץ״.

איך היא תועבר

לתזכיר החוק ולהשארת הערות בתזכיר החוק: https://zaz.im/go/18eihg

Links

עדכונים

2023-11-21 12:37:05 +0200

הגעתם ל-20,000 חתימות

2023-11-13 12:01:26 +0200

הגעתם ל-10,000 חתימות

2023-11-06 17:27:29 +0200

הגעתם ל-5,000 חתימות

2023-11-06 11:59:17 +0200

הגעתם ל-1,000 חתימות

2023-11-06 11:22:00 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2023-11-06 10:58:57 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2023-11-06 10:57:13 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2023-11-06 10:55:56 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2023-11-06 10:55:23 +0200

הגעתם ל-10 חתימות