Skip to main content

אל: ראש מועצת קרית טבעון - עידו גרינבלום

תושבי קרית עמל מבקשים גינת כלבים

תושבי קרית עמל מבקשים גינת כלבים

בעלי הכלבים בקרית עמל אנא חתמו על העצומה ועזרו להקמת גינת כלבים בשכונה שלנו
(בקריית טבעון קיימות 2 גינות בלבד - במרכז טבעון ובקרית חרושת)

למה זה חשוב?

בקרית עמל יש מספר רב של כלבים הזקוקים למקום מוגן ונוח, לשחק לרוץ ולפרוק אנרגיה.
גינת כלבים מהווה מקום מפגש לאנשים וכלבים, “התברר לנו, שאנשים מאוד קשורים לגינת הכלבים שלהם ומייחסים לה חשיבות עצומה”. רק 14% מכל בעלי הכלבים חושבים שהביקור בגינה נועד לשרת את צורכי הכלב בלבד. כל השאר מודעים ומודים במידה זו או אחרת לחשיבות הביקור עבור עצמם. חלק מהם מדברים על הגינה כמקום שמאפשר להם התרגעות וניקוי ראש. חלקם שמחים על ההזדמנות לבלות בה עם הכלב, אך רובם הגדול מייחסים חשיבות לאינטראקציות החברתיות שנוצרות בפארק.... "הקבוצה הקטנה שלנו, והקשר היומיומי המתמשך יצרו מעורבות שמשיקה לנקודות רבות במעגלי החיים"...
מתוך "הארץ" - גינת הכלבים הכניסה לנו הרבה שמחה וחברים לחיים, מחקר חדש מסביר למה- https://www.haaretz.co.il/magazine/the-edge/1.1854372


הסיבה שהצטרפתי

  • גם לכלבים מגיע ליהינות

עדכונים

2021-05-28 13:50:17 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2021-05-10 20:33:10 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2021-05-10 15:09:08 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2021-05-10 11:09:56 +0300

הגעתם ל-10 חתימות