Skip to main content

אל: רשם האגודות השיתופיות וליועץ המשפטי לממשלה

שמים סוף לוועדות הקבלה בקהילות בארץ

אל תשתפו פעולה עם האפליה בהדר-עם - מנעו את אישור תקנון האגודה השיתופית וועדת הקבלה.

למה זה חשוב?

כתושב הדר­-עם (ישוב ליד נתניה), לא יוצא לי מהראש המחזה של ההשפלה שעברה, בחורה בת 22 שרצתה לקנות בית במושב. היא עמדה לגמרי לבדה, בבית העם במושב, מול "אסיפה חוקית" של עשרות תושבים ועורך דינם - ועברה "חקירה" של עשרות אנשים, על סמך רכילות מרושעת, על אופי משפחתה ומצבה הכלכלי. בניגוד אליה, טייקונים דווקא מתקבלים בברכה בהדר עם.

ביישוב עומדים לעגן בתקנון את הזכות להפלות אדם רק כי הוא נולד למשפחה ה״לא נכונה״ בעיני התושבים. אנחנו חייבים לקרוא לרשם האגודות השיתופיות וליועץ המשפטי לממשלה לעצור את האפליה.
ועדות-קבלה מפלות על רקע לאום, על רקע צבע עור, על רקע עדתי-תרבותי, ואם זה לא מספיק, גם על רקע מעמדי וכספי. אפילו הומצא כינוי חדש ומזעזע כדי לתאר אנשים שידועים כ״מורידי ערך נדל״ני״.
בהדר-עם כל זה עומד להפוך להיות ״חוקי״. הצטרפו אליי בקריאה לרשם האגודות השיתופיות וליועץ המשפטי לממשלה לעצור ולמנוע מ״הדר-עם״ לעגן בתקנון סעיפים מפלים - ולעצור את הפעלת וועדות-קבלה בהדר-עם, ובכל רחבי הארץ.
את רשימת התומכים נגיש לרשם האגודות השיתופיות וליועץ המשפטי לממשלה, ביחד עם מכתב ערעור המבקש שלא לאשר את תקנון הדר-עם.

איך היא תועבר

זזים יפיקו סיכומים של רשימה מרוכזת ללא פרטי דואר אלקטרוני, לרשם האגודות השיתופיות וליועץ המשפטי לממשלה, ביחד עם מכתב ערעור המבקש שלא לאשר את תקנון הדר-עם, כתקדים מייצג.

עדכונים

2018-12-25 23:43:43 +0200

הגעתם ל-10 חתימות