Skip to main content

אל: למנהלות בתי הספר הממלכתיים ביישוב ולועד היישוב

עוצרים את תהליכי ההדתה במערכת החינוך הממלכתית בצור הדסה

עוצרים את תהליכי ההדתה במערכת החינוך הממלכתית בצור הדסה

למנוע כניסת עמותות דתיות לפעילות בביה"ס הממלכתיים, לפקח על חומרי הלימוד ולשלב בטקסי החגים, בחגיגות בת/בר מצווה ובשיעורי זהות יהודית תוכן יהודי, ישראלי חילוני וליברלי.

למה זה חשוב?

האם גם אתם מרגישים שילדיכם לא לומדים באותה מערכת חינוך שאתם למדתם בה?
ובכן, זה לא מקרי.
משרד החינוך קיצץ בבשר החי וגרם לכך שמקצועות קריטיים צומצמו או נשמטו: ערכי הדמוקרטיה, ההומניזם והליברליזם כמעט ולא נלמדים, מדעים מדוייקים ומדעי הרוח ברמה בלתי-מספקת, לימודי התרבות והאמנות נדחקו החוצה. פילוסופיה, כלכלה ושפות, רק במגמות נדירות.

מצד שני, בשנים האחרונות משרד החינוך מגדיל בשיטתיות את כמות התכנים היהודיים על ידי תוספת של מקצועות שלא היו קיימים בעבר כגון, מורשת ישראל, תרבות ישראל והכנה לבר מצווה – שמות המהווים מסווה ללימודי דת, לצד שימור מקצועות מסורתיים כגון תנ"ך או יחידות גדולות במיוחד העוסקות ביהודים בלבד, בשיעורי ההיסטוריה והספרות.

בשל חוסר העניין והיכולת של מורים להעביר שיעורים אלו, הם מועברים פעמים רבות על ידי נציגי עמותות חיצוניות דתיות. מפי "מורים" אלו – בנות שירות לאומי, תלמידי ישיבות הסדר וגרעינים תורניים – היהדות היא דת בגרסה אורתודוקסית אחידה, שבה יש מי שיודע ומבין, ומי שלא יודע וצריך הכוונה.

הזנחת הלימודים החילוניים והגברת לימודי היהדות יגרמו לכך שילדינו ימצאו את הידיים והרגליים בבית הכנסת, אבל יחסרו את הכלים שיפתחו אותם גם לעולם הגדול שמציעה התרבות הכלל אנושית.

אנו דורשים להפסיק את ההדתה של מערכת החינוך החילונית ודורשים לתת בה מקום לעולם התוכן הרחב והמלא שמציעה החילוניות. אנו דורשים שזרם החינוך הממלכתי יוכל להגן על עצמו מפני מגמת ההדתה של מערכת החינוך.

אלפי אנשים כבר הביעו עניין - בואו להצטרף גם אתם במאבק על שמירת ערכי החינוך החילוני – כי גם לנו הזכות לחנך את ילדינו בדרכינו!

צור הדסה

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

עדכונים

2017-07-13 08:19:19 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2017-07-06 20:49:42 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2017-07-06 19:50:00 +0300

הגעתם ל-10 חתימות