Skip to main content

אל: מנכ״ל שופרסל, אורי וטרמן

רשת be מחרימה נשים - אנחנו נחרים אותם!

בסניף של רשת be מבית שופרסל בבני ברק, הודבקו מדבקות כדי להסתיר את פניהן של נשים מהמוצרים הנמכרים בחנות. אנחנו קוראות לרשת שופרסל להסיר את המדבקות ולא להדיר נשים, ומבהירות: אם הם מדירים אותנו - אנחנו נחרים אותם!

למה זה חשוב?

אתמול פורסם שסניף של רשת be, רשת פארם וקוסמטיקה שנמצאת תחת שופרסל, כיסה את תמונותיהן של נשים ממוצרים הנמכרים בחנות. כשרשת גדולה מרשה לעצמה למחוק פרצופים של נשים, גם אם בסניף נקודתי אחד, זה פותח פתח לרשתות נוספות ולמוסדות רשמיים להדיר נשים.
לא ניתן לרשת פארם גדולה בישראל להדיר נשים - לא ימחקו אותנו מהמרחב הציבורי! הדבקת המדבקות על פרצופיהן של נשים ברשת be היא חלק ממגמה משמעותית שמובלת על ידי כוחות בממשלת הימין. רק לאחרונה נחשף כי הציונות הדתית ומפלגת יהדות התורה דרשו לעגן אפלייה מגדרית בחוק במסגרת ההסכמים הקואליציוניים.

זו מגמה מדאיגה, שחובתינו לעצור כמה שיותר מהר. אנחנו קוראות לרשת be להסיר את המדבקות מפניהן של הנשים בסניף בבני ברק, ולרשת שופרסל להתחייב לא להדיר נשים מהמרחב הציבורי, ולא לכסות את הפנים שלנו בפרסומות.
אנחנו קוראות בקול חזק: הדרת נשים לא תעבור בשתיקה. אם רשת be מדירה נשים - אנחנו נחרים אותם. עד שלא יאמר באופן ברור שהרשת לא תמחק אותנו, יוסרו המדבקות ותצא הצהרה שמתנגדת להדרת נשים באופן חד משמעי - אנחנו מחרימות את הרשת וקוראות גם לכן, הנשים, לא לקנות ממקום שמוחק אתכן.

איך היא תועבר

החרמה פיזית ברגליים של רשת be
שליחת החתימות למנכ״ל שופרסל

עדכונים

2023-05-18 13:40:15 +0300

הגעתם ל-5,000 חתימות

2023-05-17 14:45:39 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2023-05-17 14:01:37 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2023-05-17 13:42:05 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2023-05-17 13:40:26 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2023-05-17 13:39:49 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2023-05-17 13:39:05 +0300

הגעתם ל-10 חתימות