Skip to main content

אל: שר הביטחון אביגדור ליברמן

נגד ההסתה של ליברמן- למען עתיד משותף

קוראות וקוראים לתמוך בתושבי ואדי ערה. הביטחון שלנו - מאבק נגד ההסתה הגזענית, ולמען עתיד משותף

למה זה חשוב?

שר הביטחון אביגדור ליברמן קורא לחרם על תושבי ואדי ערה כדי ״לתת להם להרגיש שהם לא רצויים כאן״, אבל אנחנו לא נכנע לגזענות שלו ולא נתקפל מול ההסתה. כולנו בסולידריות עם תושבי ותושבות ואדי ערה.

בואו נוכיח לליברמן שההסתה לא תעזור. אנחנו המתנגדים להסתה, התומכות בעתיד ערבי-יהודי משותף, קוראים להגיע לאזור ולתמוך כלכלית בסוחרים ובתושבי ותושבות האזור.

בואו נראה שאנחנו לא נשתף פעולה עם ליברמן! לכולנו מגיע עתיד טוב יותר


הסיבה שהצטרפתי

  • דו קיום מבטיח לכולנו חיים טובים ושלבים . כל גחמה אחרת תמיט על שני העמים חורבן ושנאת חינם לאדם

עדכונים

2017-12-15 23:13:52 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2017-12-15 08:46:44 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2017-12-13 17:23:42 +0200

הגעתם ל-10 חתימות