Skip to main content

אל: השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה מאי גולן

בטלו את סגירת מוקד החירום לחברה הערבית

אל תפקירי את תושבי הצפון הבוער הערבים ועוד מאות אלפי אזרחים ערבים ברחבי הארץ. בטלי את ההחלטה המסוכנת לסגור את מוקד החירום לתמיכה ומידע לחברה הערבית שהוקם בתחילת המלחמה.

למה זה חשוב?

الحملة في اللغة العربية موجودة في أسفل الصفحة.

עדכון 4.6.24:
 וועדת ביקורת המדינה בכנסת דרשה בדיקה דחופה של מבקר המדינה להחלטת השרה לשוויון חברתי לסגור את מוקד החירום לחברה הערבית שהוקם בתחילת המלחמה. הגענו לדיון לכנסת והגשנו ישירות ליו״ר הועדה ח״כ מיקי לוי, לשרה מאי גולן ולחברי הועדה את החתימות של כ-2,300 אזרחיות ואזרחים שחתמו על העצומה וקראו לשרה לשוויון חברתי לחזור בה מההחלטה המסוכנת. זה הזמן להגביר את הלחץ ולגרום למאי גולן להודיע על פתיחתו המחודשת והמידית של מוקד החירום.
***
בשבוע שעבר החליטה השרה מאי גולן לסגור את מוקד החירום לתמיכה ומידע בערבית שהוקם בתחילת המלחמה ונועד לסייע לרשויות המקומיות הערביות להתמודד עם מצב החירום ועם המלחמה המתמשכת. בניגוד לדעתם של גורמי המקצוע, הותירה השרה לשוויון חברתי את תושבי הצפון הבוער הערבים ועוד מאות אלפי אזרחים ערבים ברחבי הארץ, חלקם תחת איום מיידי של רקטות - מופקרים לגורלם בעיצומה של מלחמה.

ראשי רשויות ערביות וגם פיקוד העורף הבהירו שהמוקד נחוץ, שימושי ומועיל וכי דווקא עכשיו - כשהלחימה בצפון מתגברת, החשיבות של הפעלתו קריטית במיוחד. אבל מאי גולן, שאמורה לדאוג לשוויון לכלל האזרחים ושאמונה מתוקף תפקידה על קידום האינטרסים והזכויות של האזרחים הערבים, הורתה לסגור אותו.

הצטרפו אלינו בקריאה לשרה לשוויון חברתי לחזור בה מההחלטה המסוכנת ולהורות על פתיחתו המחודשת והמיידית של מוקד החירום בערבית - חתמו על העצומה עכשיו.

מוקד החירום הוא דוגמא יוצאת דופן לשותפות בין החברה האזרחית בחברה הערבית, שמובלת ע"י ועד ראשי הרשויות הערביות ומשרדי ממשלה (בהובלת המשרד לשוויון חברתי).  היה אפשר לצפות שהעמקה של השותפות ובניית האמון יובילו להמשך שיתוף פעולה. אבל השרה מאי גולן טענה שהכספים הועברו לגורמים בחברה הערבית ש״עושים בדיוק את ההפך מצמצום הפערים״ ובכך עצרה את שיתוף הפעולה וסגרה ולסגור את המוקד.

אנחנו האזרחיות והאזרחים חייבים להשמיע קול מול ההפקרה של הממשלה שמובילה, פעם אחר פעם, מדיניות מפלה וחסרת אחריות כנגד החברה הערבית.

אנחנו קוראים לשרה לשוויון חברתי לחזור בה מההחלטה המסוכנת ולהורות על פתיחתו המחודשת והמיידית של מוקד החירום - הצטרפו אלינו.

للعريضة باللغة العربية: https://tinyurl.com/n76ea89c

עדכונים

2024-05-28 02:23:01 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2024-05-27 16:48:37 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2024-05-27 10:16:19 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2024-05-27 09:54:30 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2024-05-26 18:01:07 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2024-05-26 14:13:00 +0300

הגעתם ל-10 חתימות