Skip to main content

To: יו"ר קק"ל דני עטר

בוגרי ובוגרות חוגי הסיירות של הקק"ל - עומדות/ים עם משפחת סומרין

אנו, החתומים מטה, בוגרי חוגי סיירות של הקק"ל על שם אורי מיימון ז"ל, קוראים לך לבטל את הפעילות המשפטית כנגד משפחת סומרין ולפעול כנגד גירושה מביתה.

Why is this important?

אנחנו, חניכים, מדריכות, מתנדבי שנות השירות, רכזות בעבר, חונכנו וחינכנו במסגרת חוגי סיירות לפעול בכל דרך לפיתוח כל נערה ונער בארץ הזאת, ולמען אהוב כל אנשיה ונתיבותיה, כפי שנכתב בחזון הארגון. בהתאם לחזון, ולא פחות חשוב, בהתאם לרוח הערכית המייחדת את הארגון האהוב עלינו והאחריות המוטלת עלינו כחברים בקהילתו, איננו יכולים לעצום את עינינו לאור גירוש המשפחה ממקום מגוריה ומביתה מזה דורות.

אנא, מכובדנו דני עטר, עצור את הפעילות כנגד משפחה שכל אשמתה טמון במקום מגוריה הקדוש לכל כך הרבה עמים. כבעלי הכוח במרחב הירושלמי העדין, עלינו לעצב אותו בדמות חזון נביאי ישראל, והמוסר האנושי, כעיר של צדק. אנא אל תהפוך את מות בן המשפחה, מוסא סומרין ז"ל, להזדמנות של גזל.

זהו הרגע האחרון האפשרי שנותר כדי למנוע זאת, ובכך לקיים הלכה למעשה את רוח חוגי סיירות ואהבת הארץ על יושביה, אליה חונכו במסגרת הפעילות של הקרן הקיימת לישראל.

***

למידע נוסף:
לכתבה של ניר חסון ב"הארץ": https://www.haaretz.co.il/news/local/.premium-1.5564814

להסבר של שלום עכשיו על ההיבט המשפטי: https://peacenow.org.il/somrin-verdict-silwan

Updates

2020-06-23 18:22:00 +0300

100 signatures reached

2020-06-22 17:28:42 +0300

50 signatures reached

2020-06-22 14:47:04 +0300

25 signatures reached

2020-06-22 14:04:58 +0300

10 signatures reached