Skip to main content

אל: שר האוצר משה כחלון

בידיך לעצור את הרצח הבא

שלחו עכשיו הודעת מייל לשר האוצר ומנכ״ל משרד האוצר כדי שיקצו תקציב למימוש המלצות הוועדה למאבק באלימות כלפי נשים.

למה זה חשוב?

תופעת האלימות היא רק הקצה של נורמה והסכמה כי נשים שוות פחות. אי אפשר להמשיך ככה.

השנה נרצחו 25 נשים, אבל הממשלה אדישה. תכנית פעולה למיגור אלימות במשפחה ורצח נשים כבר קיימת ומחכה לתקציב - אבל כדי שמשרד האוצר יקצבו תקציב לתכנית, אנחנו חייבות להמשיך במאבק ולהעלות את הלחץ מולם.

שלחו עכשיו הודעה לשר האוצר משה כחלון ולמנכ״ל משרד האוצר שי באב״ד ודרשו את התקציב לטיפול באלימות כלפי נשים!

עדכונים

2018-12-17 10:24:58 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2018-12-12 15:30:57 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2018-12-12 14:28:20 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2018-12-12 14:13:19 +0200

הגעתם ל-10 חתימות