Skip to main content

To: משרד הפנים

בישראל לא מגרשים את העבריים!

בטלו את צווי הגירוש והעניקו מעמד לחברי קהילת העברים

Why is this important?

***עדכון 5.12.22***
הדיון הראשון בערעור של 50 מבני קהילת העברים המועמדים לגירוש מישראל התקיים בבית הדין לעררים בבאר-שבע ב - 21.11.22, חודשים רבים חיכינו למועד דיון זה. בזכות התגייסות הקהילה שלנו, הצלחנו לממן 2 אוטובוסים שהביא את חברי הקהילה מדימונה לב"ש להשתתף בדיון ולהפגין יחד עם רבים נוספים מחוץ לכתלי בית הדין. נכון למועד זה, טרם פורסם פסק הדין.
***עדכון 10.10.21***
למרות שההליך המשפטי בעיצומו, משטרת ההגירה ניסתה היום לעצור את המיועדים/ות לגירוש. מבצע המעצרים היום נכשל אך עדיין מאיים עלינו. לתרומות: https://payboxapp.page.link/SReyy8nqVG7qGupz7
***עדכון 7.10.21***
אתמול הוגשו העררים על גירושם של בני ובנות הקהילה. בזכות ההתגייסות המדהימה של יותר מ-800 פעילות ופעילי זזים שתרמו לשכר העו״ד, העררים הוגשו בזמן והגירוש הוקפא עד לקבלת תשובה על העררים. אנחנו ממשיכים במאבק עד לביטול הגירוש.
***עדכון 22.9.2021***
נציין כי מאז פרסום העצומה המקורית התחלפו שרי הפנים, ונוסח הפנייה שונה בהתאם ועודכן, אך איום הגירוש לא הוסר. עתה התבשרנו כי משרד הפנים דחה את כל העררים, וזאת בעיתוי מחפיר וערל לב: בעיצומם של חגי תשרי, למחרת ראש השנה, ולקראת יום כיפור. הגירוש צפוי להתחיל בחול המועד סוכות. העצומה עברה את 12,000 החתימות: אנא חיתמו והפיצו חזק כדי שנכפיל אותה, למניעת רוע הגזירה.

קהילת העבריים התיישבה בארץ לפני כ-50 שנה. בשורת הסדרים שהיו מאז העבירו א.נשי הקהילה למשרד הפנים את רשימות החברים/ות בקהילה, ועל בסיס זאת הללו קיבלו אשרות עבודה, ובהמשך מעמד של תושב ארעי. חלקם קיבלו מאוחר יותר תושבות קבע, ומהם ששירתו בצה"ל וקיבלו אזרחות, עם משפחותיהם.
לפני כארבע שנים נעשתה פניה דומה עבור קבוצה נוספת של חסרי מעמד, אך לא נענתה. בשנה האחרונה הועברה רשימה זו בשנית, ומשרד הפנים, במקום לתת מעמד זמני, התחיל להודיע להם בימים האחרונים של גירושם בתוך 60 יום.
ראש העיר דימונה, בני ביטון (איש הליכוד!), פנה לדרעי בבקשה להימנע מגירוש העבריים, שאותם הגדיר כחלק בלתי נפרד מהעיר. "לא ייתכן שהם ייאלצו לעזוב את מקום מגוריהם וחלק את מקום הולדתם לאחר שנים רבות", כתב. "כעם שחווה גירוש אכזרי מארצות רבות בעולם עלינו למנוע גירוש של קהילה שהגיעה לארץ, השתקעה בה ובנתה בה את עתידה. כמי שמלווה את הקהילה במשך שנים רבות, לא אתן למהלך זה לקרות".
הצטרפו לקריאתו של בני ביטון. ביחד נעצור גם את הגירוש הזה!

קישורים:
הערעור על גירוש חברי קהילת העבריים נדחה, והם נדרשים לעזוב בתוך 14 יום/ 11.9.21, ״הארץ״ https://www.haaretz.co.il/news/education/1.10200368
כתבה מקורית ב"הארץ" https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.9745503
כתבה מה-12.9.2021 ב"הארץ": https://www.haaretz.co.il/news/education/1.10200368
כתבה מה-12.9.2021 בידיעות אחרונות וב-YNET: https://www.ynet.co.il/news/article/bywngbiff

קרדיט לתמונה: רפאל בן ישראל, פעיל הקהילה המטפל בחסרי המעמד.

Updates

2021-09-13 15:28:33 +0300

10,000 signatures reached

2021-04-30 00:25:36 +0300

5,000 signatures reached

2021-04-27 17:13:50 +0300

1,000 signatures reached

2021-04-27 14:26:09 +0300

500 signatures reached

2021-04-27 11:40:29 +0300

100 signatures reached

2021-04-27 11:21:49 +0300

50 signatures reached

2021-04-27 11:05:05 +0300

25 signatures reached

2021-04-27 10:52:54 +0300

10 signatures reached