Skip to main content

אל: שרת הפנים איילת שקד

בישראל לא מגרשים את העבריים!

בישראל לא מגרשים את העבריים!

נכון לתאריך 9.9.2021, 51 מבין א.נשי קהילת העבריים בדימונה קיבלו הודעה שרירותית ואכזרית על גירושם מהארץ, העררים שהגישו נדחו כולם, והם צפויים לגירוש בתוך 14 יום יחד עם ילדיהם שנולדו וגדלו כאן; עוד כ-80 משפחות צפויות לגורל דומה. קריאתנו לשרת הפנים: בטלי את ההחלטה ועצרי את הגירוש האכזרי!

למה זה חשוב?

***עדכון 10.10.21***
למרות שההליך המשפטי בעיצומו, משטרת ההגירה ניסתה היום לעצור את המיועדים/ות לגירוש. מבצע המעצרים היום נכשל אך עדיין מאיים עלינו. לתרומות: https://payboxapp.page.link/SReyy8nqVG7qGupz7
***עדכון 7.10.21***
אתמול הוגשו העררים על גירושם של בני ובנות הקהילה. בזכות ההתגייסות המדהימה של יותר מ-800 פעילות ופעילי זזים שתרמו לשכר העו״ד, העררים הוגשו בזמן והגירוש הוקפא עד לקבלת תשובה על העררים. אנחנו ממשיכים במאבק עד לביטול הגירוש.
***עדכון 22.9.2021***
נציין כי מאז פרסום העצומה המקורית התחלפו שרי הפנים, ונוסח הפנייה שונה בהתאם ועודכן, אך איום הגירוש לא הוסר. עתה התבשרנו כי משרד הפנים דחה את כל העררים, וזאת בעיתוי מחפיר וערל לב: בעיצומם של חגי תשרי, למחרת ראש השנה, ולקראת יום כיפור. הגירוש צפוי להתחיל בחול המועד סוכות. העצומה עברה את 12,000 החתימות: אנא חיתמו והפיצו חזק כדי שנכפיל אותה, למניעת רוע הגזירה.

קהילת העבריים התיישבה בארץ לפני כ-50 שנה. בשורת הסדרים שהיו מאז העבירו א.נשי הקהילה למשרד הפנים את רשימות החברים/ות בקהילה, ועל בסיס זאת הללו קיבלו אשרות עבודה, ובהמשך מעמד של תושב ארעי. חלקם קיבלו מאוחר יותר תושבות קבע, ומהם ששירתו בצה"ל וקיבלו אזרחות, עם משפחותיהם.
לפני כארבע שנים נעשתה פניה דומה עבור קבוצה נוספת של חסרי מעמד, אך לא נענתה. בשנה האחרונה הועברה רשימה זו בשנית, ומשרד הפנים, במקום לתת מעמד זמני, התחיל להודיע להם בימים האחרונים של גירושם בתוך 60 יום.
ראש העיר דימונה, בני ביטון (איש הליכוד!), פנה לדרעי בבקשה להימנע מגירוש העבריים, שאותם הגדיר כחלק בלתי נפרד מהעיר. "לא ייתכן שהם ייאלצו לעזוב את מקום מגוריהם וחלק את מקום הולדתם לאחר שנים רבות", כתב. "כעם שחווה גירוש אכזרי מארצות רבות בעולם עלינו למנוע גירוש של קהילה שהגיעה לארץ, השתקעה בה ובנתה בה את עתידה. כמי שמלווה את הקהילה במשך שנים רבות, לא אתן למהלך זה לקרות".
הצטרפו לקריאתו של בני ביטון. ביחד נעצור גם את הגירוש הזה!

קישורים:
הערעור על גירוש חברי קהילת העבריים נדחה, והם נדרשים לעזוב בתוך 14 יום/ 11.9.21, ״הארץ״ https://www.haaretz.co.il/news/education/1.10200368
כתבה מקורית ב"הארץ" https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.9745503
כתבה מה-12.9.2021 ב"הארץ": https://www.haaretz.co.il/news/education/1.10200368
כתבה מה-12.9.2021 בידיעות אחרונות וב-YNET: https://www.ynet.co.il/news/article/bywngbiff

קרדיט לתמונה: רפאל בן ישראל, פעיל הקהילה המטפל בחסרי המעמד.


הסיבה שהצטרפתי

  • בושה שאפילו שוקלים לעשות דבר כזה במדינתנו.
  • כי המילה גירוש הייתה צריכה להימחק מהשפה העברית כבר לפני 76 שנים.
  • ליהדות אלף פנים ואלף צבעים! דייייי לגזענות!!!!!!!!

עדכונים

2021-09-13 15:28:33 +0300

הגעתם ל-10,000 חתימות

2021-04-30 00:25:36 +0300

הגעתם ל-5,000 חתימות

2021-04-27 17:13:50 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2021-04-27 14:26:09 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2021-04-27 11:40:29 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2021-04-27 11:21:49 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2021-04-27 11:05:05 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2021-04-27 10:52:54 +0300

הגעתם ל-10 חתימות