Skip to main content

אל: שר הפנים אריה דרעי

בישראל לא מגרשים את העבריים!

בישראל לא מגרשים את העבריים!

לפחות 45 מבין א.נשי קהילת העבריים בדימונה קיבלו הודעה שרירותית ואכזרית על גירושם מהארץ בתוך 60 יום. קריאתנו לשר הפנים: בטל את ההחלטה ועצור את הגירוש האכזרי!

למה זה חשוב?

קהילת העבריים התיישבה בארץ לפני כ-50 שנה. בשורת הסדרים שהיו מאז העבירו א.נשי הקהילה למשרד הפנים את רשימות החברים/ות בקהילה, ועל בסיס זאת הללו קיבלו אשרות עבודה, ובהמשך מעמד של תושב ארעי. חלקם קיבלו מאוחר יותר תושבות קבע, ומהם ששירתו בצה"ל וקיבלו אזרחות, עם משפחותיהם.
לפני כארבע שנים נעשתה פניה דומה עבור קבוצה נוספת של חסרי מעמד, אך לא נענתה. בשנה האחרונה הועברה רשימה זו בשנית, ומשרד הפנים, במקום לתת מעמד זמני, התחיל להודיע להם בימים האחרונים של גירושם בתוך 60 יום.
ראש העיר דימונה, בני ביטון (איש הליכוד!), פנה לדרעי בבקשה להימנע מגירוש העבריים, שאותם הגדיר כחלק בלתי נפרד מהעיר. "לא ייתכן שהם ייאלצו לעזוב את מקום מגוריהם וחלק את מקום הולדתם לאחר שנים רבות", כתב. "כעם שחווה גירוש אכזרי מארצות רבות בעולם עלינו למנוע גירוש של קהילה שהגיעה לארץ, השתקעה בה ובנתה בה את עתידה. כמי שמלווה את הקהילה במשך שנים רבות, לא אתן למהלך זה לקרות".
הצטרפו לקריאתו של בני ביטון. ביחד נעצור גם את הגירוש הזה!

קישורים:
כתבה ב"הארץ" https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.9745503

קרדיט לתמונה: רפאל בן ישראל, פעיל הקהילה המטפל בחסרי המעמד.


הסיבה שהצטרפתי

  • בושה שאפילו שוקלים לעשות דבר כזה במדינתנו.
  • כי המילה גירוש הייתה צריכה להימחק מהשפה העברית כבר לפני 76 שנים.
  • ליהדות אלף פנים ואלף צבעים! דייייי לגזענות!!!!!!!!

עדכונים

2021-04-30 00:25:36 +0300

הגעתם ל-5,000 חתימות

2021-04-27 17:13:50 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2021-04-27 14:26:09 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2021-04-27 11:40:29 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2021-04-27 11:21:49 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2021-04-27 11:05:05 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2021-04-27 10:52:54 +0300

הגעתם ל-10 חתימות