Skip to main content

אל: הנהלת הקריה האקדמית אונו.

ביטול הסדרת שכר לימוד לשנה"ל 2020/21 - הקריה האקדמית אונו.

ביטול הסדרת שכר לימוד לשנה"ל 2020/21 - הקריה האקדמית אונו.

עיכוב כלל הסדרת התשלומים למכללה לשנה"ל הקרובה - עד להסדרת מתווה פיצויים הוגן וראוי בעקבות נזקי הקורונה והמשך הלמידה מרחוק גם בשנה הבאה.

למה זה חשוב?

לא פחות מ- 4,000 סטודנטיות וסטודנטים השתתפו במיפוי אותו קיבלתם לניידים שלכם במהלך סופ"ש האחרון. מספר שיא של מעורבות שמוכיח לצערנו עד כמה המצוקה גדולה והשטח בוער.

בין השאר עלה מהמיפוי כי לא פחות מ- 39% מכם הוצאו בפועל לחל"ת או פוטרו. בנוסף, 44% מהסטודנטים נאלצו לקחת הלוואות ו- 71% מכם מדווחים כי מישהו מבני משפחתכם הגרעינית נפגע כלכלית. הנתונים הללו כואבים. מאחורי כל מספר - עומד סטודנט ומשפחה שהם עולם ומלואו. כאן טמון שורש המאבק.

הצעת ההנהלה, לאחר שראתה את כלל הנתונים, הדהימה אפילו אותנו. לעג לרש:

1. מלגה כוללת של מיליון ש"ח לסמסטר עבור כלל הסטודנטים. בחשבון פשוט זו ההכנסה של המכללה משכר לימוד של 34 (!) סטודנטים לשנה מתוך כ- 15,000 סטודנטים בקריה. תעשו חשבון פשוט כמה כל אחד מכם יראה מזה.

2. המשך ההלוואות הניתנות ללא ריבית במסגרת קרן שכר לימוד - בכך אין שום חידוש כידוע לכם. חבל בכלל להרחיב את הדיבור.

3. פריסת תשלומים נוחה - גם בכך אין חידוש. בפועל, הכסף שתשלמו הוא אותו כסף. לא משנה אם שילמתם אותו בתשלום אחד או פירקתם אותו לחתיכות.

האמת? נראה שההנהלה והנציגים שנשלחו אלינו לא מבינים ומפנימים את גודל הצונאמי שמביא איתו משבר הקורונה. הגדלנו ראש והגענו עם נתונים מאומתים ומקצועיים מהשטח - כאשר בפגישה הסתבר לנו שלהנהלה אין מושג מה המצב בפועל. הוחלט פה אחד לדחות את ההצעה על הסף. ההנהלה נותרה המומה.

השטח בוער וסטודנטים מכל המכללה מבקשים כעת לעכב את הסדרת התשלומים למכללה עד שזו תתעשת. המאבק לצערנו עולה שלב וננצח אותו. אין ברירה אחרת.


הסיבה שהצטרפתי

  • כי אנחנו קורעים תחת נטל התשלומים הכבד בתקופה קשה שבה ממילא אנחנו נאלצים לעשות החלטות כואבות על החיים שלנו ומרגישים שאנחנו גם לא מקבלים את מלא התמורה , גם מרגישים שבמובנים מסוימים המכללה באה נגדנו ומנגד משלמים תמורה מלאה ..
  • התנאי לתשלום עבור מידע והקורונה פגע במעבר המידע המלא לסטודנט מהמכללה
  • עדיף תואר באוניברסיטה הפתוחה.

עדכונים

2020-07-27 20:57:47 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2020-07-27 15:25:11 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2020-07-27 13:50:08 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2020-07-27 13:41:28 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2020-07-27 13:38:54 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2020-07-27 13:38:04 +0300

הגעתם ל-10 חתימות