Skip to main content

To: ראש העיר דימונה מר בני ביטון , הנהלת המתנ"ס הקהילתי

ביטול הופעה של אייל גולן בדימונה

בשנה האחרונה פורסמו בתקשורת תחקירים ועדויות של נערות מטרידים בעניינו של אייל גולן. בעקבות אותם פרסומים אנו, תושבי ותושבות העיר דימונה ומתנגדים אחרים, מבקשים לבטל את הופעתו המתוכננת של אייל גולן בעיר.
על פי עדות הנערות אייל גולן פגע בהן מינית וסרסר בהן לחבריו. הן שיתפו איך נהג לספק להן סמים, כספים, אלכוהול ובתמורה הן נדרשו לקיים יחסיו מין עם חבריו ו"לפנק" אותם.

למרות שהוא טרם נמצא מואשם בפלילים, אין זה אומר שהוא חף מבחינה מוסרית והוא בוודאי לא ראוי להיות דמות למופת.

אנא חיתמו על העצומה ועזרו לנו לבטל את ההופעה המתוכננת

תודה

Why is this important?

כדי להעביר מסר אחיד וברור שפגיעה וניצול הם אסורים בהיבט פלילי ומוסרי בלא קשר למעמדך.

Updates

2022-09-29 15:34:56 +0300

500 signatures reached

2021-07-27 18:08:23 +0300

100 signatures reached

2021-07-27 14:35:23 +0300

50 signatures reached

2021-07-27 12:51:42 +0300

25 signatures reached

2021-07-27 12:05:15 +0300

10 signatures reached