בחזרה לעמוד הקמפיין

אל: שרת הכלכלה אורנה ברביבאי, שר הרווחה והביטחון החברתי מאיר כהן

תנו לנשים לצאת לעבוד - סבסדו את מעונות היום גם למשפחות תלמידי ישיבות