Skip to main content

אל: שר החינוך יואב גלנט, שר התקשורת יועז הנדל, שרת השוויון החברתי מירב כהן, שר האוצר ישראל כ"ץ

דרישה להגדלת תקציבים וצדק חלוקתי בחינוך

דרישה להגדלת תקציבים וצדק חלוקתי בחינוך

אסור להותיר מאחור את התלמידים בקהילות המוחלשות! אנו דורשים ממשרד החינוך וממשרד התקשורת להבטיח מחשב וחיבור אינטרנט לכל תלמיד תוך 3 חודשים, תוך מתן העדפה ליישובים מוחלשים המצויים בשלושת האשכולות התחתונים במדרג הסוציו-אקונומי – יהודים וערבים.

למה זה חשוב?

הזכות לחינוך היא זכות יסוד. אולם, מאז פרוץ משבר הקורונה, רבים מהתלמידים בישראל מנותקים מגישה ללמידה מקוונת. מצב זה מוביל לפגיעה קשה בתלמידים, לרבות הידרדרות בלימודים ונשירה, והגעה למצבי סיכון.
המצב קשה בעיקר בקהילות מוחלשות, יהודיות וערביות.

מחשב ורשת אינטרנט הם כלים חיוניים ללמידה כיום. אולם, רק כ-78% ממשקי הבית היהודיים מחוברים לרשת האינטרנט. במשקי הבית הערביים המצב גרוע אף יותר, ולפחות מ-50% ממשקי הבית יש חיבור לאינטרנט. ביישובים רבים קיימות בעיות תשתית קשות. פערים דומים קיימים גם בנוגע לבעלות על מחשב ביתי.

בחברה הערבית לבדה חסרים בין 150-140 אלף מחשבים ולגבי חלק מהקהילות קיים חשש רב לאובדן שנת הלימודים הנוכחית, כמו לדוגמא בכפרים הבלתי מוכרים בנגב שבהם עשרות אלפי תלמידים מנותקים מלימודים מאז חודש מרץ ועד היום.

הצטרפו לדרישתנו ממשרד החינוך וממשרד התקשורת להבטיח מחשב וחיבור אינטרנט לכל תלמיד תוך 3 חודשים, תוך מתן העדפה ליישובים מוחלשים המצויים בשלושת האשכולות התחתונים במדרג הסוציו-אקונומי – יהודים וערבים.

הארגונים והגופים השותפים ליוזמה:
פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי
הקשת המזרחית
ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי
קדמה
המועצה האיזורית לכפרים לא מוכרים בנגב
מרכז אדוה
האגודה לזכויות האזרח

התמונה צולמה על ידי אמל אבו אלקיעאן מהכפר אֻםּ אַל-חִירָאן

עדכונים

2020-11-18 10:56:59 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2020-11-13 22:50:33 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2020-11-13 18:36:52 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2020-11-12 20:11:15 +0200

הגעתם ל-10 חתימות