Skip to main content

אל: לתושבי פרדסיה

דואר פרדסיה

דואר פרדסיה

זה הזמן לשינוי. הישוב גדל והתפתח. לצערנו, סניף הדואר שלנו לא. יש צורך או בהגדלת השרות שלו משמעותית בכח אדם בכל שעות הפתיחה שלו והגדלת שעות השרות שלו. או לחילופין לפתוח עוד סניף.

למה זה חשוב?

סניף דואר משמש כיום להרבה תחומי שרות. ובשל כך יש צורך להתאים את המערכת לישוב שגדל.


הסיבה שהצטרפתי

  • בגלל שחייב עוד סניף דואר דחוף כי האוכולסיה גדלה משמעותית. תודה רבה
  • לרוב התור בדאר ארוך, לא ברור אילו שירותים ניתנים.
  • הדואר קטן ותמיד לחכות שעות האוכלוסיה בפרדסיה גדלה ביותר

עדכונים

2020-09-16 15:07:00 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2020-08-11 15:41:41 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2020-08-11 13:56:11 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2020-08-11 13:24:45 +0300

הגעתם ל-10 חתימות