Skip to main content

אל: מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, פרופ' שלמה מור יוסף

דורשים רפורמה ברשות האוכלוסין וההגירה

דורשים רפורמה ברשות האוכלוסין וההגירה

שים סוף לביזוי ולביזיון: דורשים רפורמה ברשות האוכלוסין וההגירה

למה זה חשוב?

התיעוד החמור שנחשף בתחקיר "המקור" מתוך מתקן רשות האוכלוסין וההגירה בבני ברק, הוא רק קצה הקרחון של מערכת שהפכה את ההתעמרות, הגזענות וההשפלה לכלי עבודה. במשך שנים ארוכות מבקשי מקלט התייצבו אחת לכמה חודשים במה שהפך לריטואל מבזה, שכל תכליתו הייתה לשבור את רוחם ולהמאיס עליהם את חייהם.

בשנים האחרונות פנינו פעמים רבות לרשות ולגורמים נוספים כדי להתריע על האלימות הקשה שהפעילו הפקחים במקרים מסוימים בהיעדר כל סמכות - כפי שהעיד אחד הפקחים בעצמו בתחקיר. התרענו על מקרים שבהם פקידי הרשות איימו על מהגרים בעת שימועים והתייצבויות במתקני הרשות, ועל חקירות שהיו למעשה הטרדה מינית של ממש.

עד עכשיו, המציאות הזאת התקיימה בחסות השתיקה וההכחשה. אבל עכשיו כבר כולנו נחשפנו לחרפה הזאת. אז איך ייתכן שמנכ"ל רשות האוכלוסין, פרופ׳ שלמה מור יוסף, לא אמר מילה בנושא? אנחנו דורשים מפרופ' מור יוסף לפעול באופן מיידי, ושקוף, ולשנות מהיסוד את התרבות הארגונית ברשות האוכלוסין. אנחנו דורשים שעובדי הרשות ילמדו שבמקום דיכוי וביזוי עליהם להעניק כבוד אנושי ומתן שירות, כפי שמצופה מעובדי מדינה שמייצגים את כולנו.

כמו כן, אנחנו דורשים שפרופ׳ מור יוסף יקח אחריות ויתנצל בפני מבקשי המקלט על היחס המזעזע ש"זכו" לו מעובדיו שלו, פקחי ופקחיות רשות האוכלוסין.

הצטרפו אלינו בדרישה לשינוי יסודי ומעמיק ביחס של רשות האוכלוסין וההגירה אל מבקשי המקלט

עדכונים

2020-06-21 21:56:26 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2020-06-21 16:35:35 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2020-06-21 15:29:03 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2020-06-21 15:11:09 +0300

הגעתם ל-10 חתימות