Skip to main content

אל: השרים גנץ ואיזנקוט, הוועדה לביקורת המדינה, מבקר המדינה

דורשים ועדת חקירה ממלכתית למחדל 7 באוקטובר עכשיו!

נתניהו כבר החל בטיוח העובדות ובהתחמקות מאחריות. אנחנו דורשים ודורשות ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר עכשיו!

למה זה חשוב?

זה דחוף!
בזמן שאנחנו עמוק בלחימה בעזה וחיילים נהרגים מדי יום, נתניהו מסרב לקחת אחריות על אסון 7 באוקטובר ומפעיל את מכונת הרעל שלו כדי לסמן אשמים בצבא ובקרב אזרחים.

נתניהו יודע שהוא האחראי ולכן הוא רוצה למנות ועדת בדיקה ממשלתית אחרי המלחמה, ועדה שתמונה על ידי הממשלה שאותה היא חוקרת, תשמש כחותמת גומי ותסיר מנתניהו את האחריות למותם הנורא של הנרצחים. בינתיים, הוא ידאג לטשטש ולטייח את העובדות.

רק ועדת חקירה ממלכתית תוכל לחשוף את העובדות ולסמן את האחראים לאסון שבו נרצחו יותר מ-1,300 אנשים.
מבקר המדינה כבר החל לאסוף חומרים על המחדל. הוועדה לביקורת המדינה, שתקבל את החומרים, מוסמכת להקים ועדת חקירה ממלכתית. גם יו״ר ועדת החוץ והביטחון יולי אדלשטיין, הבטיח לעמוד על כך שתוקם רק ועדת חקירה ממלכתית, עם כל הסמכויות שמשתמעות מכך.

גנץ ואיזנקוט הצטרפו לממשלה כדי למתן את הימין הקיצוני ואת ממשלת המחדל בהחלטות קבינט המלחמה וכדי לשמש כוח מתון ושפוי יותר, בואו נדרוש מהם לא לתת לנתניהו לחמוק עוד הפעם מאחריות!

מוועדת אגרנט ועד ועדת אור, ועדות חקירה ממלכתיות מוקמות בד״כ בעקבות לחץ ציבורי - זה הזמן להפעיל על הממשלה, על ועדת ביקורת המדינה ועל מבקר המדינה לחץ ציבורי מאסיבי ולהשמיע את קולנו למען הנרצחים, הנופלים ומשפחותיהם.

הצטרפו לדרישה שלנו וביחד נגרום לממשלה ועדת חקירה ממלכתית.

*אנו נדרוש שוועדת החקירה שתקום תפעל בשקיפות ובפומביות ולא תישא לשווא את שם הביטחון והחיסיון. חיוני שדיוני הוועדה לא יתקיימו בדלתיים סגורות, אלא יועברו בשידור חי. אנו נדרוש גם שדוחות הוועדה והפרוטוקולים שלה יתפרסמו לציבור בסיום עבודתה ולא יסווגו כחסויים למשך 50 או 30 שנה.

איך היא תועבר

אחרי שנגיע ל-100,000 חותמים, נצא בקמפיין תקשורתי מאסיבי ונגיע עם החתימות ועם המסר שלנו לכל אחד ממקבלי ההחלטות באופן אישי, כך שגנץ, אייזנקוט, חבריי הוועדה לביקורת המדינה ומבקר המדינה לא יוכלו להתעלם מהדרישה שלנו.

*רוצים לדעת עוד על הצורך בוועדת חקירה ממלכתית לאירועי שבעה באוקטובר? היכנסו לאתר הייעודי של התנועה לחופש המידע: https://www.meida.org.il/war2023

Links

עדכונים

2023-12-31 20:34:29 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2023-12-28 21:59:27 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2023-12-28 21:01:07 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2023-12-28 20:38:23 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2023-12-28 20:32:02 +0200

הגעתם ל-10 חתימות