Skip to main content

אל: היועץ המשפטי לממשלה

דורשים ודורשות חופש ביטוי!

הצטרפו עכשיו למכתב האמנים ליועץ המשפטי לממשלה וקראו: דחה בשתי ידיים את פנייתה של שרת התרבות להתערב לצורך הסרתן של יצירות.
קראו את המכתב המלא למטה.

למה זה חשוב?

המכתב המלא של האמנים:

לכבוד
ד"ר אביחי מנדלבליט
היועץ המשפטי לממשלה

שלום רב,
שמענו בדאגה רבה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בפרשת ההסרה של היצירה "מק'ישו" מתערוכה במוזיאון חיפה לאמנות. בפסק הדין נקבע לראשונה, שראש העירייה מוסמכת להנחות מוסדות אמנות לגבי מניעה של פגיעה ברגשות. פסק הדין מרחיק לכת - הוא לא מסתפק בקביעה זו לגבי מוסדות תרבות עירוניים, אפילו לא לגבי מוסדות תרבות שנתמכים על ידי העירייה, אלא קובע שהסמכות חלה על כל מוסדות התרבות בתחום שיפוטה של העירייה!

עוד בטרם יבש הדיו על פסק הדין מיהרה שרת התרבות, מירי רגב, לקרוא לך לאמץ את פסק הדין, ולקבוע שאף היא מוסמכת "להתערב לצורך הסרתן של 'יצירות' הפוגעות ברגשות הציבור". קריאתה של שרת התרבות, התובעת לעצמה זה מכבר סמכויות של צנזור לאומי, מעידה כאלף עדים כמה מסוכנות הקביעות בפסק הדין, בשל כך שהן פותחות פתח למעורבות של פוליטיקאים בתוכן האמנותי המועלה במוסדות תרבות – סכנה שאין גדולה ממנה לחופש הביטוי האמנותי.

בארבע השנים האחרונות עמדתם - היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר - כחומה בצורה נגד ניסיונותיהם של פוליטיקאים בכלל, ושל שרת התרבות בפרט, להתערב בתוכן האמנותי של יצירות אמנות ובחופש הצגתן בפני הציבור.
אנו קוראים לך לדחות בשתי ידיים את פנייתה של שרת התרבות, ולהצטרף לערעור נגד פסק הדין ההרסני של בית המשפט המחוזי בחיפה.

על החתום 324 אמנים, אוצרים ואנשי אמנות.

הלרשימת החותמים לחצו כאן:
https://tinyurl.com/y3wb9h2n

עדכונים

2019-02-28 18:30:36 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2019-02-24 21:54:34 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2019-02-24 17:23:42 +0200

הגעתם ל-10 חתימות