Skip to main content

אל: רשות האוכלוסין וההגירה

די לגירוש עובדים זרים שרקמו ביניהם קשר זוגי!

אנו דורשים שרשות האוכלוסין וההגירה תחזור בה מהמדיניות של גירוש עובדים זרים שנרקם ביניהם קשר זוגי. זוהי מדיניות מקוממת ובלתי-אנושית - ממתי אהבה היא פריבילגיה לאזרחים בלבד?

למה זה חשוב?

ברשות האוכלוסין כנראה חושבים שהתאהבות היא פריבילגיה ששמורה לאזרחים בלבד - לכן הם אסרו על שראל, עובדת סיעוד בת 28 מהודו, לשוב לישראל אם בן זוגה ואבי בתה יישאר בארץ.

עד כה בכל פעם שהוגש ערעור על החלטה דומה, רשות האוכלוסין חזרה בה. אבל הפעם הם כנראה החליטו להיאבק בכל הכוח נגד שראל ובן זוגה. זה הזמן להראות לבני הזוג שהם לא לבד, ולדרוש מרשות האוכלוסין לבטל את ההחלטה האכזרית.

עדכונים

2019-01-08 19:28:30 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2019-01-02 12:10:41 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2019-01-02 09:13:00 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2019-01-02 08:12:35 +0200

הגעתם ל-10 חתימות