Skip to main content

אל: פרופ׳ שלמה מור יוסף - ראש רשות ההגירה והאוכלוסין

מצילים את מריה

מצילים את מריה

להשיב למריה את המעמד החוקי שמגיע לה ושיאפשר לה לקבל טיפול רפואי שיציל את חייה

למה זה חשוב?

מריה בוסויוק חיה בישראל כבר 20 שנה. לפני 11 שנים היא נישאה לולרי, אזרח ישראלי, והם חיים בזוגיות חמה ואוהבת, אך הרשויות מסרבות כעת להכיר בקשר הזוגי ולהעניק לה מעמד חוקי בארץ. בשנה שעברה אובחנה מריה כחולת סרטן קיבה אלים וחייה בסכנה, אך במקום להעניק לה מעמד חוקי שיאפשר לה לקבל טיפול רפואי מציל חיים בארץ, רשות האוכלוסין מאיימת לגרש אותה. זהו גזר דין מוות עבור מריה.

מריה וולרי החלו ב-2009 תהליך ארוך של הסדרת מעמדה של מריה כאשתו של ולרי. בקשתם אושרה ומריה קיבלה תושבות ארעית בישראל. לאחר 4 שנים כתושבת ארעית, שבמהלכן הרשות השתכנעה מדי שנה בכנות הקשר בינה לבין ולרי, מריה היתה זכאית לאזרחות ישראלית אלא שאז, במהלך שרירותי וערל לב, התנתה רשות האוכלוסין וההגירה את מתן האזרחות למריה בכך שבנה הבגיר ייצא מישראל ובשל כך סירבה אף להאריך את מעמד התושבת הארעית שהיה לה. ללא תושבות ארעית, נותרה מריה ללא כיסוי רפואי בקופת חולים. כשבני הזוג ערערו על ההחלטה, החליטה לפתע רשות ההגירה והאוכלוסין שאיננה מאמינה בכנות הקשר בין בני הזוג. מריה נותרה ללא מעמד חוקי, ובני הזוג שילמו על הטיפולים היקרים מכיסם. מדובר במאות אלפי ש"ח ולזוג אין אמצעים להמשיך ולשלם.

הצטרפו אלי בקריאה דחופה לראש רשות האוכלוסין וההגירה, פרופ' שלמה מור יוסף, שיעניק למריה מעמד חוקי בישראל לאלתר ובכך יציל את חייה.

לקריאה נוספת:
מריה נאבקת בסרטן ומועמדת לגירוש מישראל/ הדר גיל-עד, 23.10.20, ynet
https://www.ynet.co.il/article/SkWpd8ydD?fbclid=IwAR1VfwOvcFSSfWTyyIkljRnFlCUizVosByrNnZ8qnumKDbTfJCKtMMmHV9M

איך היא תועבר

חתימות בדוא״ל

עדכונים

2020-11-05 11:20:57 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2020-10-28 22:51:41 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2020-10-28 19:20:10 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2020-10-28 17:44:15 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2020-10-28 17:02:28 +0200

הגעתם ל-10 חתימות