To: משרד התקשורת

די לחלוקת מספרי טלפון פרטיים באופן חופשי

ברצוני להביא למצב שמספרי טלפון שאינם חסויים יהיו בשר לכל מיני חברות שונות ומשונות כגון חברות סלולר עמותות המבקשות תרומות ועוד כהנה וכהנה הגיע הזמן שתהיה זכות חוקית לחסום גם חברות סלולר שאותן משרד התקשורת אף אוסר לחסום ומאפשר להטריד אנשים באופן חופשי וללא הגבלה באופן הכי זול והכי לא מזמין לקנות הגיע הזמן להפסיק תופעה מבישה זו הגורמת מטרד אף לקטינים

Why is this important?

זה חשוב מפני שטלפון הוא משהו אישי ופרטי ולא כל אחד רוצה או יכול לעשות לעצמו מספר חסוי ולא נכון וצודק שרק בשל כך הם נמכרים על ידי משרד התקשורת לכל איזה חברה עמותה וכיוצא באלה