Skip to main content

אל: השר ביטחון פנים, גלעד ארדן

די לאלימות נגד הקהילה האתיופית

הורה מיד על ועדת חקירה עצמאית שתחקור את הריגתו של סולומון טקה על ידי קצין משטרה, ואת תופעת האלימות המשטרתית כלפי אתיופים ושחורים בכלל.

למה זה חשוב?

סלומון טקה, צעיר אתיופי בן 19, נורה אתמול למוות על ידי קצין משטרה בחיפה רק בשל צבע עורו. רק לפני חצי שנה נורה למוות יהודה ביאדגה, צעיר אתיופי פגוע נפש בבת ים שנורה ע״י שוטר מטווח קצר, ב- 2014 זה היה יוסף סלמסה - והרשימה של בני הקהילה האתיופיות ששילמו בחייהם עוד ארוכה.

היד של המשטרה קלה על ההדק ונערים משלמים בחייהם, אחרים סופגים אלימות משטרתית קשה ומעצרים משפילים. המסר ברור - דמם של בני ובנות הקהילה האתיופית הינו הפקר. עד כאן!

אנו דורשים ועדת חקירה עצמאית ובלתי תלויה במח״ש (מחלקת חקירות שוטרים) שתבחן את המקרים של אלימות משטרתית כלפי צעירים אתיופים ושחורים - טיוחים פנים משטרתיים אינם מקובלים עלינו יותר. מסקנות והתנצלויות לא יחזירו למשפחות את יקיריהם שכבר שילמו בחייהם, אבל הקמתה של ועדת חקירה עצמאית תעביר מסר חד וברור נגד אלימות משטרתית גזענית - ותוכל למנוע את ההרוג הבא.

המחאה מתרחבת בשטח, בחיפה ובמקומות אחרים. הצטרפו אליי כדי שנפעיל את הלחץ הזה גם ברשת ולא ניתן לנושא לרדת מסדר היום.

עדכונים

2019-07-04 19:15:24 +0300

הגעתם ל-5,000 חתימות

2019-07-03 07:57:52 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2019-07-02 21:07:56 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2019-07-02 18:18:09 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2019-07-02 17:52:04 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2019-07-02 17:45:02 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2019-07-02 17:41:48 +0300

הגעתם ל-10 חתימות