Skip to main content

אל: ראש הממשלה ושרי הממשלה

לפטר את מירי רגב ולהסיר את חסינותה!

שרת התחבורה שידלה את הנהג שלה לדרוס אזרחים - ואסור שהיא תישאר עוד יום אחד בתפקיד. (מקור התמונה - וויינט)

למה זה חשוב?

כולנו נחשפנו לתיעוד המזעזע - שרת התחבורה דרשה מהנהג שלה לנסוע בזמן שאזרחים עמדו מול הרכב. באותו היום, מאבטח שב״כ טען שהנהג דרס אותו.
כשהשרה הממונה על הבטיחות בדרכים דורשת מהנהג שלה לדרוס אנשים, היא לא רק צריכה ללכת הביתה - היא צריכה להישפט על שידול לדבר עבירה, ויש להסיר את החסינות שלה.
שרת התחבורה לא נמצאת מעל חוקי התנועה - היא אמורה להיות האדם המחויב ביותר אליהם. המעשה המכוער של רגב הוא לא רק עבירה על החוק, אלא גם מעילה גסה בתפקידה - ואסור שהיא תשב עוד רגע אחד בממשלה.

איך היא תועבר

לאחר שייאספו מספיק חתימות, הן יישלחו למשרדי ראש הממשלה ושרי הממשלה יחד עם הדרישות לפטר את רגב ולהסיר את חסינותה.

עדכונים

2023-09-11 05:06:44 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2023-09-10 09:40:36 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2023-09-07 16:06:23 +0300

הגעתם ל-10 חתימות