Skip to main content

To: ראש העיר וחברי המועצה

גאווה לא מסתירים, תנו לצעוד בכבוד!

אל תתנו למשטרה לפגוע בזכויות אדם ואל תתנו לחושך לחזור!

Why is this important?

אחרי שכבר הזיזו את מסלול מצעד הגאווה בכפר סבא כדי שלא יעבור ליד בית חב״ד בעיר, עכשיו המשטרה דורשת מהמארגנים להקים גדרות ענקיות של 2 מטר לאורך כל מסלול המצעדכדי שאף אחד לא יראה את המשתתפים! נראה שבמקום לאפשר לכל תושב/ת את הזכות להיות חופשי/ה, המשטרה משתפת פעולה עם כוחות שמרניים שמנסים להסתיר את הקהילה הלהט״בית בכפר סבא. ההנחיה של המשטרה פוגענית במיוחד כי היא דורשת להסתיר את הקהילה דוקא ביום שהקהילה נאבקת ללכת ברחוב יד ביד בגאווה.

זכותם של כל אזרח ואזרחית לבטא את האג'נדה שלהם במסגרת החוק. מדובר בזכויות אדם בסיסיות.

אין שום בושה או אשמה בהיות האדם מי שהוא ואין טעם להחזיר לאחור הישגים בתחום הזה, בטח שלא בגלל שיקולים של "פגיעה ברגשות דתיים". רגשות אחרים אינם פחותים בחשיבותם! מי שאיננו מעוניין להשתתף או להצטרף למצעד גאווה, יישאר בביתו או ימשיך בדרכו. אין לו זכות לרמוס זכויות של אחרים בשם אלוהים כזה או אחר.

Updates

2018-05-26 06:08:38 +0300

25 signatures reached

2018-05-24 19:17:18 +0300

10 signatures reached