אל: ממשלת ישראל ומשטרת ישראל

גישה חופשית למתפללים לאל-אקצה

גישה חופשית למתפללים לאל-אקצה

אנו דורשים הפסקה מידית של פעולות הממשלה והמשטרה שמונעות את גישת המתפללים המוסלמים לאל-אקצה, כמו שנעשה בלילה הקדוש ביותר בשנה למוסלמים (לילת אל-קדר - השנה ה-8 במאי 2021). אנחנו דורשים גישה חופשית לכלל המתפללים לאל-אקצה.

למה זה חשוב?

במדינה מתוקנת מן הראוי להעניק לאזרחים חופש דת וחופש פולחן. לא הוגן ולא ראוי שבגלל מעטים שעלולים, לדעת השלטונות, להזיק, כלל המתפללים ייענשו בעונש קולקטיבי. אזרחי ישראל רבים, כולל יהודים רבים מאוד, מתנגדים להחלטות הממשלה מסוג זה, ודורשים חופש פולחן מלא.