Skip to main content

אל: שר החינוך, מר יואב גלנט

מחשב לכל ילד עכשיו!

מחשב לכל ילד עכשיו!

מצא פתרון מיידי ל-400,000 תלמידים ותלמידות ללא גישה למחשב ללמידה מהבית

למה זה חשוב?

עם פרוץ הקורונה לחיינו החליט משרד החינוך להעביר את תלמידי ישראל למתכונת של למידה מרחוק. מאות אלפי תלמידים נדרשים ללמוד באופן מקוון, אך קרוב ל-400,000 תלמידים נותרו מחוץ לכיתה כי אין להם גישה למחשב.

תוכנית משרד החינוך נכון להיום היא לספק ציוד לכ-150 אלף תלמידים (עד סוף שנת 2021) אבל זה לא מספיק עבור מאות אלפי התלמידים והתלמידות שצריכים להיכנס לשיעור מקוון מחר. מאות אלפי תלמידים נותרו מאחור וכבר הפסידו חודשים של למידה. מרבית התלמידים שאין להם גישה לציוד ולתשתית מתאימה כדי להשתתף בשיעורים הם מהחברה החרדית ומהחברה הערבית, ובפרט מהחברה הבדואית. הפערים הנוצרים בעקבות המחדל הזה הינם קטסטרופליים. פערים אלו ילוו אותם לכל חייהם, חייבים לתקן את הנזק כבר עכשיו.

זוהי חובתה של המדינה לפי חוק חינוך חובה חינם, וחובתו של שר החינוך למצוא פתרונות מיידים למצוקת הלימוד מרחוק ולהמציא את התקציב הנדרש ליישומם לאלתר.

קראו עכשיו לשר החינוך יואב גלנט לפעול לתיקון העוול הנוראי הזה לספק מיד את הפתרונות והתקציב הנדרש כדי שאף ילד או ילדה לא יישארו מאחור!


הסיבה שהצטרפתי

  • אי לי מחשב

עדכונים

2020-10-04 13:51:58 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2020-10-04 09:31:51 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2020-09-29 06:08:07 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2020-09-24 14:58:41 +0300

הגעתם ל-10 חתימות