Skip to main content

אל: מנכ"לית תיאטרון הבימה, אודליה פרידמן

הבימה, תפסיקו להפריע לחופש הביטוי!

הקמפיין הסתיים.

״הבימה״, תפסיקו להפריע לחופש הביטוי במרחב הציבורי! תנו למפגינים ומפגינות נגד השחיתות להשתמש בקיר הציבורי של ״הבימה״ השייך לכולנו!

למה זה חשוב?

עדכון: ביום שישי קבע בית המשפט המחוזי בתל אביב כי לתיאטרון הבימה אסור למנוע מהמפגינים נגד השחיתות להקרין מסרים נגד ראש הממשלה. כל הבוד למארגני המחאה שהגישו את העתירה המינהלית ולא ויתרו על זכותם להפגין בציבור. לפי החלטת בית המשפט, על המפגינים לציין כי המסרים הפוליטיים הם על דעת המארגנים בלבד ולהרחיק את השקופיות מלוגו התיאטרון. החלטה זו זמנית ובעוד שבועיים, יצטרכו המפגינים לפנות להליך אזרחי בבית משפט השלום. אנחנו נמשיך לתמוך במאבק ובזכויות הבמפגינים.

במוצ״ש ה-3 למרס, הפריע תיאטרון הבימה להקרנת המסרים של המפגינים נגד השחיתות. המפגינים הקרינו את המסרים למען דמוקרטיה והשקיפות על קיר הבימה שהוא חלק מהמרחב הציבורי המתואם כמוקד ההפגנה בין המפגינים והמשטרה כבר חודשים. הקיר משומש להקרנות ההפגנות המתרחשות כבר חודשים במקום, אבל הפעם ״הבימה״, מסיבה בלתי מוסברת, החליטה לחסום את הקרנת המסרים על הקיר.

המאבק נגד השחיתות נמשך כבר מעל שנה ומצליח להפעיל לחץ על חקירות השחיתות שמעלות כל יום ושבוע עוד פיתולים וסיבובים בסגה. לא יעלה על הדעת שהתיאטרון הלאומי יהיה נגד חופש הביטוי.

מנכ״לית התיאטרון טוענת שהסנוור בוצע כדי למנוע את השתתפות ״הבימה״ בהפגנה ולהדגים שהמוסד לא לוקח צד במאבק הפוליטי, אבל אנחנו אומרים ואומרות שאין להתחמק מהעובדה שסתימת פיות היא התערבות פוליטית אגרסיבית - ולא בצד של הדמוקרטיה!

הצטרפו אלי לקריא: מנכ"לית הבימה, אודליה פרידמן, אם ברצונך שתיאטרון הבימה לא יקח צד במאבק, אל תשתיקו את המפגינים והמפגינות!

מידע נוסף:
הסרטון של אלדד יניב במוצ״ש 03.03.2018:
https://www.facebook.com/eldad.yaniv/videos/2075584655792948/

"הבימה" נגד חופש הביטוי, ב״הארץ״:
https://www.haaretz.co.il/gallery/opinion/.premium-1.5869072

עדכונים

2018-03-26 13:51:29 +0300

הקמפיין מצליח עם 17 חתימות

2018-03-07 19:22:01 +0200

הגעתם ל-10 חתימות