Skip to main content

אל: הקהילה הבינלאומית

החזרת קהילות הרועים הפלסטיניים לשטחי C

מאז השבת השחורה של 7 באוקטובר מתרחשת עלייה חדה בהפרת זכויות האדם של פלסטינים בשטחים הכבושים. יותר מ-15 קהילות רועים גורשו / נמלטו מאדמתם. הממשלה והצבא מאפשרים את האלימות הזו ורק לחץ בינלאומי יעצור אותה.
אנו, אזרחי ואזרחיות ישראל, יהודים, ארגונים ופעילי זכויות אדם בשטחים, קוראים לקהילה הבינלאומית (מנהיגים, משרדי חוץ, שגרירים, דיפלומטים) לדרוש מישראל לעצור את אלימות המתנחלים ולהחזיר את הקהילות בבטחה לאדמותיהן, לאלתר.

למה זה חשוב?

מאז השבת השחורה של 7 באוקטובר 2023, אנו, אנו, אזרחי ואזרחיות ישראל, יהודים, ארגונים ופעילי זכויות אדם בשטחים, עדים לעלייה חדה בהפרת זכויות האדם של פלסטינים בשטחים הכבושים, לרבות פיגועי טרור, אלימות, והפחדות מצד מתנחלים יהודים, חמושים בנשק ולעיתים לבושים במדי צבא. הצבא, שהוא הריבון הרשמי בשטחים הכבושים, לא רק שנמנע מלהגן על הפלסטינים ואינו משתלט על אלימות המתנחלים, אלא לעיתים קרובות משתף פעולה ואף מבצע פעולות לא חוקיות כנגד האוכלוסיה הפלסטינית כגון: הריסות, מניעת מים, מניעת פרנסה, מניעת גישה לאדמותיהם החקלאיות, לשטחי מרעה לעדרים או למסיק זיתים.

כתוצאה מכך, חלה האצה ניכרת בגירוש / בריחת קהילות הרועים והחקלאים הפלסטינים מאדמותיהם בשטחי C, בעיקר בביקעת הירדן, אזור בנימין / רכס ההר ודרום הר חברון. במהלך השבועות האחרונים, עשרות קהילות רועים וחקלאים פלסטינים בשטחים הכבושים סבלו מהתקפות אלימות עד שנאלצו לעזוב את בתיהם, שטחי המחיה שלהם, את מקורות פרנסתם, והפכו לפליטים על אדמתם. על פי דו"ח OCHA (משרד האו"ם לתיאום עניינים הומניטריים) שעודכן ב-24 בנובמבר 2023, לפחות 15 קהילות רועים פלסטינים, כולל מאות ילדים, נאלצו מאז ה-7 באוקטובר להימלט מאדמתם, בשל טרור ואלימות מתנחלים והטרדות של כוחות הבטחון (צה"ל ומשטרה). יותר מעשרים קהילות נוספות נמצאות כעת תחת איום ישיר בגירוש.

בזמן שישראל נמצאת במלחמה נגד חמאס ברצועת עזה ונגד חיזבאללה בצפון, המתנחלים בגדה המערבית, בעידוד הממשלה הימנית קיצונית, מנצלים את המצב כדי לבצע פשעים נגד האנושות. פעילי זכויות אדם הנמצאים בשטח (עמק הירדן, אזור בנימין/רכס ההר ודרום הר חברון) צופים ומתעדים התקפות אלימות מדי יום של מתנחלים, השואפים לטהר את שטח C מפלסטינים כחלק מתוכנית גיאו-פוליטית משיחית רחבה יותר, מה שמערער את היציבות ומאיים להצית חזית נוספת בשטחים הכבושים.

כיהודים, השותפים לזיכרון הקולקטיבי של גלות, גירוש ורדיפות על רקע אתני, אנו רואים לנכון להבטיח שמעשים מסוג זה לא יחזרו לעולם, כנגד שום מיעוט או אוכלוסיה, ובוודאי שלא בשמנו.

אנו קוראים בדחיפות לקהילה הבינלאומית להתערב ולדרוש מהממשלה הנבחרת בישראל לקיים את מחויבותה כלפי האוכלוסיה הכבושה על פי החוק הבינלאומי, לאכוף את הסדר בשטחים הכבושים, לשים קץ לאלימות המתנחלים, ולאפשר את חזרת קהילות הרועים המגורשות בביטחה לאדמותיהן, תוך שמירה מתמדת על זכויות הקיום, הפרנסה והכבוד של אוכלוסיה זו.

אי נקיטת צעדים משמעותיים כנגד תהליכים אלו, מסכנת מאוד את האפשרות העתידית של היתכנות פתרון מדיני כלשהו לסכסוך בין ישראל לפלסטינים.

מסתכלים לכיבוש בעיניים
כל אזרחיה
קול אחר
מחסום ווטש
פסיכואקטיב
אמהות
רעך כמוך
אמנסטי ישראל
במקום- מתכננים למען זכויות תכנון
פעילי.ות בקעת הירדן
קול רבני לזכויות אדם
PWG- policy working group
אקדמיה לשוויון
עו"סים שלום
פורום דו קיום בנגב
יש גבול

איך היא תועבר

מייל, רשתןת חברתיות

Links

עדכונים

2023-12-18 21:30:45 +0200

הגעתם ל-1,000 חתימות

2023-12-13 08:25:30 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2023-12-10 23:43:47 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2023-12-10 21:04:08 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2023-12-10 20:18:37 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2023-12-07 13:07:27 +0200

הגעתם ל-10 חתימות