Skip to main content

אל: עיריית חיפה

הנגשת הכרמלית - כי הגיע הזמן

הנגישו את הכרמלית לנכים, קשישות ומוגבלים/ות בתנועה.

למה זה חשוב?

בואו רגע נדמיין תסריט הזוי, אחת החברות העירוניות, נניח אתו"ס, מציבה שלט בכניסה לסינמטק האומר שלמקום אין כניסה לנשים/ערבים/להט"ב. במקרה הזה כל העיר או אפילו כל הארץ תרעש בצדק עקב האפליה וההדרה החמורות.

לשמחת כולנו, אתו"ס או כמעט כל חברה עירונית אחרת לא מפלה בין אוכלוסיות בכניסה למוסדותיהן או משרדיהן. כתבתי "כמעט" כי יש חברה אחת שכן מפלה ציבור אחד: "כרמלית חיפה" היא חברה עירונית שגישה למתקניה בלתי אפשרית לציבור שלם של מוגבלי תנועה. באף אחת מהתחנות אין מעלית/מעלון/רמפה שיאפשרו גישה לרכבת תחתית של חיפה על כיסא גלגלים.

הכרמלית היא כלי תחבורה חשוב בחיפה. מאז שהיא הפכה להיות חלק ממערך התחבורה הציבורית בחיפה וניתן להשתמש בה ברב קו, כמו גם להשתמש בה ככלי מעבר מאוטובוס וממטרונית הפוטנציאל שלה רק גדל. עם זאת, אנשים המוגבלים בתנועה מתקשים להשתמש בה ואילו המתניידים על כיסא גלגלים מנועים מלהשתמש בה בכלל.

בישראל יש חוק נגישות המחייב כל מוסד ציבורי להנגיש את הגישה אליו גם לבעלי מוגבלויות שונות. כרמלית נמצאת בבעלות עיריית חיפה ולכן עונה על הקריטריון של מוסד ציבורי.

גישה למתניידים על כסאות גלגלים היא הסיבה החשובה ביותר להנגשת הכרמלית אך היא ממש לא היחידה. הורים צעירים עם עגלות, אנשים מבוגרים, בעלי אופניים, אנשים עם שקי קניות, ילדים קטנים כל אלה מתקשים, אם כי מצליחים, לרדת את עשרות המדרגות כדי להגיע לרציפים וגם הם ישמחו לפתרון ראוי לקשיים שלהם.

עובד הכרמלית מסר לי בשיחתנו ש"הבעיה הכי גדולה לדעתי להנגשת הכרמלית קשורה לפינוי בחירום –
במקרה של שריפה או צורך בפינוי חירומי אחר באמצע המנהרה, אין לנו דרך ריאלית לפנות אנשים בכסאות גלגלים, ובתכלס גם אנשים מתקשים בתנועה"

אני, ברוך השם, אדם צעיר ובריא שאין לו שום בעיה להשתמש הכרמלית כמו שהיא, אך לראות אנשים מבוגרים שמגיעים תשושים לרציפים באמת מכמיר את הלב.

רוחות של שינוי נחשבות בחיפה מאז הבחירות. מקווה שעינת קליש רותם אכן תביא שינוי גם בתחום הזה.

חתמו עכשיו על העצומה כדי להעביר מסר ברור לעיריית חיפה: הנגישו את הכרמלית לנכים, קשישות ומוגבלים/ות בתנועה!

עדכונים

2018-11-12 22:59:09 +0200

הגעתם ל-10 חתימות