Skip to main content

אל: שר התחבורה

הנחה ברב-קו גם לילדי הפריפריות

הנחת ילדים ונוער ניתנת כיום רק בכרטיס רב-קו, ורק בנסיעות בודדות באמצעות הערך הצבור. תנו הנחת ילדים בכרטיסי רב-קו גם ברכישת כרטיס יומי, זו ההנחה המתאימה לילדים שמגיעים מרחוק - ולא הנחת נסיעות בודדות.

למה זה חשוב?

הילדים שלי נוסעים פעמיים או שלוש מדי שבוע מגבול הצפון לחיפה. יוצאים מהבית, נוסעים לנהריה, משם ברכבת לחיפה, ואז באוטובוס בתוך חיפה, לאצטדיון האתלטיקה.אחרי שעה וחצי אימון הם עושים את כל הדרך בחזרה. נסיעה יומית כזאת עולה 26.50 ש"ח לכל אדם, ילד או מבוגר - למעט לאזרחים ותיקים (להם יש הנחה גם לנסיעות בודדות וגם ליומיות).
לילדים עירוניים יש תועלת משמעותית כאשר ניתנת הנחה של 50% ממחיר נסיעת מבוגר. אצלם יש נסיעה הלוך ונסיעה חזור. לילדי הפריפריה, מצד שני, כמעט אין תועלת בנסיעות בודדות - הם צריכים את ההנחה בכרטיסים יומיים עבור מספר נסיעות באותו יום.
אם אנחנו רוצים שוויון הזדמנויות לילדי ונערי הפריפריה - לא מספיק להביא אליהם חוגים, צריך לאפשר להם להתפתח גם מעבר לחוג, לרמה ארצית. צריך להוזיל את עלויות הנסיעה שלהם אל המרכזים הארציים בספורט, במדע, באמנות וכד'.

עדכונים

2019-07-07 15:55:26 +0300

הגעתם ל-10 חתימות