Skip to main content

אל: משרד הבריאות, מנהלות/י בתי חולים

גם בזמן משבר הקורונה הפסקת הריון היא פעולה חירומית וחיונית!

גם בזמן משבר הקורונה הפסקת הריון היא פעולה חירומית וחיונית!

לאור משבר הקורונה משרד הבריאות עצר ניתוחים אלקטיבים, אך הפסקת הריון היא פעולה חיונית וחירומית ואנו דורשות לאפשר אותה למי שזקוקה לה, גם עכשיו

למה זה חשוב?

הפסקת היריון אינה פרוצדורה שסובלת דיחוי ופגיעה בזכות להפסקות היריון נגישות ובטוחות עלולות
לגרום לכך שנשים יפעלו מתוך ייאוש בדרכים שיסכנו אותן. עלינו להגן על נערות ונשים שיוכלו על אף
המצב הנוכחי לקבל שירות חיוני זה. אנו יוצאות בקריאה למשרד הבריאות ולכל בתי החולים להוסיף את הפסקות ההיריון לרשימת הפרוצדורות המוחרגות בזמן משבר הקורונה וכן למצוא פתרון ולאפשר את המשך קיום הפסקות ההיריון גם בתקופה זו תוך שמירה על ביטחונן של נערות ונשים וצמצום הגעתן שלא לצורך לבתי החולים.


הסיבה שהצטרפתי

  • כי אני חסה על חייהם של הילדים הלא רצויים שיבואו לעולם.... כי אני חומלת על אותם ילדים לא רצויים שיבואו לעולם הזה...
  • כי הגוף שלנו ברשותנו

עדכונים

2020-03-25 14:22:57 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2020-03-23 21:46:53 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2020-03-23 19:09:06 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2020-03-23 18:35:19 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2020-03-23 16:21:37 +0200

הגעתם ל-10 חתימות