Skip to main content

אל: המועצה לניסויים בבעלי חיים, משרד הבריאות

הפסיקו לתת אישור להתעללות!

המועצה לניסויים בבעלי חיים, זהו תפקידכם לוודא כי מקומות המאושרים לביצוע ניסויים עומדים בתקנות המינימליות הקבועות בחוק ולא גורמות לסבל בבעלי חיים. אין כך הדבר במכון להב! בטלו את האישור עד שהעניין יתברר. לחזירים מגיע יותר!

למה זה חשוב?

מכון המחקר בקיבוץ להב מגדל אלפי חזירים למטרת ניסויים בתנאים שגורמים להם סבל רב. תיעודים במקום הנפרשים לאורך חמש שנים מלמדים על כליאה בתאים צפופים, קיטום זנבות, החזקה בחושך ובחום, מניעת העשרה סביבתית, לכלוך והזנחה קשה שמדירים שינה מעיניהם של כל אוהבי בעלי החיים. אלו שלא מנוצלים לניסויים נשלחים לשחיטה במפעל הסמוך.

את האישור החוקי לגידול החזירים קיבל מכון המחקר בקיבוץ לצורך עריכת ניסויים, ולמרות זאת אלפים מהם כלואים בתנאים שעומדים בניגוד לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) התשנ"ד-1994 ובניגוד לתקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים) התשס"ט-2009.

בתנאים מחפירים אלו, המועצה לניסויים בבעלי חיים מאשרים לקיים ניסויים אכזריים בחזירים!

תנו לחיות לחיות הגישו תביעה לביהמ"ש כנגד המכון.

עכשיו זה הזמן למחאה אזרחית שתבטיח כי המועצה לניסויים בבעלי חיים לא יאשרו קיום ניסויים בחיות שסובלות.

Links

עדכונים

2019-10-28 14:39:20 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2019-10-23 21:56:08 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2019-10-23 20:12:33 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2019-10-23 19:02:03 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2019-10-23 18:23:49 +0300

הגעתם ל-10 חתימות