Skip to main content

אל: מירב מיכאלי, שרת התחבורה והבטיחות בדרכים

הרחבת כביש הערבה (90) - פרוייקט לאומי

כביש הערבה (90) בין צומת קטורה לצומת הערבה הינו כביש ארוך, מונוטני, חד סיטרי ומסוכן המנקז אליו את מרבית התנועה אל העיר אילת. משרד התחבורה החליט להרחיבו והתוכנית עמדה לצאת לפועל בשנים 2010-2015. מעל עשור עבר מרגע ההחלטה, העומסים גדלו מאוד בשל הגידול באוכלוסיה וסגירת שדה התעופה שדה דב.
אנו דורשים להרחיב את כביש הערבה מצומת קטורה עד צומת הערבה!

למה זה חשוב?

היום הכביש עמוס מאוד, ברכבים משאיות ותאונות. אנו הנוסעים בכביש הפסקנו לספור את כמות הפעמים שהורידו אותנו לשולי הכביש בשל עקיפות שלא הסתיימו, הפסקנו לספור את כמות הפעמים שראינו עקיפות על קו לבן, הפסקנו לספור את תאונות הדרכים הקלות. רק תאונות הדרכים הקשות והשכיחות הן תמרור וסימן עבורנו. המציאות מכה לנו בפנים פעם אחר פעם כאשר מתרחשת עוד תאונה חזיתית ועוד תאונה חזיתית.

אנו שניים עשר מיליון איש הנוסעים בכביש הערבה רואים מקרוב את הסכנה של הכביש ומודעים לה, אך כנראה זה לא מספיק על מנת לבצע את הפתרון שהמדינה תכננה לפני שנים - הרחבת כביש הערבה וסלילת שני נתיבים לכל כיוון. אנו קוראים למשרד התחבורה בראשות השרה מירב מיכאלי ולממשלת ישראל להגדיר את הרחבת הכביש כפרוייקט לאומי ולהרחיבו.
מגיע לכולנו: תושבי אילת, הערבה ואזרחי מדינת ישראל לנסוע בבטחה בכביש הערבה.

עדכונים

2022-05-19 20:05:47 +0300

הגעתם ל-5,000 חתימות

2022-05-17 12:11:03 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2022-05-17 09:41:26 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2022-05-16 23:45:59 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2022-05-16 22:48:56 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2022-05-16 22:04:33 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2022-05-16 21:50:47 +0300

הגעתם ל-10 חתימות