Skip to main content

אל: ראש העיר ירושלים

הרס המושבה הגרמנית ומתחם התחנה

עצירת פרוייקט ההשמדה של מתחם הרכבת ההיסטורי והמושבה הגרמנית.
זה הולך לקרות! התוכנית כבר אושרה בועדה מקומית תוך החרשה מוחלטת! לא רק אתם מופתעים לגלות כי שלוש מפלצות עומדות לקום במתחם התחנה. עשר קומות כל אחת! ממש על השביל של המסילה! כ600 יחידות דיור! מאות כלי רכב וזיהום אויר היישר לדרך בית לחם! כריתת עשרות עצים!
מסמכי התוכנית המלאים מופעים בעמוד הפייסבוק. הכנסו ותידהמו כמו שרבים אחרים נדהמים לגלות.
ועדת משנה להתנגדויות תתקיים ב1.2.2022. עזרו לנו להציג התנגדות של ציבור רחב וחתמו על העצומה. תודה

למה זה חשוב?

כל מתחם התחנה ופארק המסילה שלצידו עומדים להפוך לעיר נדל״ן שתשפיע על חזות כל האיזור כולו. שכונות בקעה, אבו תור ואגן העיר העתיקה.
זו תהיה בכייה לדורות! חלה עלינו חובה היסטורית לבלום את המהלך וליצור תכנון חדש הנותן נתח עיקרי מהשטח לתועלת הציבור ולא לתועלת פרטית.
ירושלים יש רק אחת.
לא נפקיר את ירושלים ואת נכסיה ההיסטוריים לניפוח כיסם של טייקונים מפרוייקט נדל״ן מפלצתי.

הכנסו לקבצי התוכנית וצפו בעצמכם:
https://mavat.moin.gov.il/mavatps/forms/sv3.aspx?tid=3
מספר תוכנית:
101-0653840

איך היא תועבר

ועדת משנה להתנגדויות של הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז ירושלים.
אם לא יספיק נגיע גם לראש העיר - האחריות על הרס האתרים ההיסטוריים היא על כתפיו אם הדבר יאושר במשמרת שלו.

Links

עדכונים

2022-01-29 23:29:46 +0200

הגעתם ל-5,000 חתימות

2022-01-22 21:12:19 +0200

הגעתם ל-1,000 חתימות

2022-01-22 17:12:44 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2022-01-20 12:17:06 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2022-01-20 06:57:46 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2022-01-17 20:47:31 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2022-01-17 18:57:32 +0200

הגעתם ל-10 חתימות