בחזרה לעמוד הקמפיין

אל: משה פדלון

הרצליה מצטרפת ל#תכנית_הפיזור_והקליטה