Skip to main content

אל: אקווריום ישראל

הסירו את התעמולה של חברות הגז והנפט!

אקווריום ישראל נותנת במה לסרט התעמולה של חברות הגז שמטרתו לשתול ספק בקרב הציבור ביחס לפעילותן. חתמו עכשיו על העצומה כדי לדרוש מאקווריום ישראל להסיר מיד את הסרט! אנחנו נמצאות במצב חירום עולמי של משבר האקלים שמחייבת אותנו להתעורר ולפעול!

למה זה חשוב?

חברות הגז הפיקו סרט תעמולה שמשקר שפעילותן חיובית לסביבה ולים. הסרט מוקרן בימים אלה לכלל המבקרים המגיעים ל"אקווריום ישראל" – פרויקט שהוקם על ידי כספי ציבור ותרומות פרטיות לטובת ״שימור בתי הגידול והסביבה הימית בישראל״.

במשך 30 שנה חברות הדלקים – פחם, גז ונפט – ידעו היטב שפעילותן גורמת להתחממות כדור הארץ וכי אם ימשיכו כך קיימת סכנה ממשית לאנושות כולה ולטבע. אבל במקום לשנות כיוון, חברות הדלקים שילמו מיליונים ללוביסטים ואנשי יח״צ כדי לשתול ספק ושקרים בקרב הציבור ביחס לפעילותן. חברות כמו נובל אנרג׳י, רציו ודלק קידוחים מנסות למכור לנו בדיוק את אותם שקרים היום דרך התעמולה הזולה באקווריום ישראל. אין שקר גדול יותר מלהציג את החברות הללו כטובות לים - ההתחממות הגלובלית שהן האחראיות לה, כמו גם הפגיעה שנוצרת מהקידוחים שלהן, מעמידים בסכנה ממשית כל אדם ובעל חיים - באוויר, ביבשה, ובים, עד כדי הכחדת מינים והרס שמורות.

פרויקט כמו "אקווריום ישראל", שמתיימר להעניק שירותים ציבוריים, אינו יכול לתמוך ולשמש שופר לחברות מזהמות, שפוגעות מדי יום בבריאות הציבור ומחריפות את משבר האקלים.

היום ברור לכולם שמשבר האקלים הוא סכנה ממשית וקיומית, ואנו נמצאות במצב חירום עולמי. אין לנו את הפריבליגיה לאפשר לתעמולות כאלו להמשיך. חתמו עכשיו על העצומה כדי לקרוא מאקווריום ישראל להסיר מיד את סרט התעמולה של חברות הגז!

לקריאה נוספת:
https://www.haaretz.co.il/gallery/.premium-1.7993631?utm_source=App_Share&utm_medium=iOS_Native

עדכונים

2019-10-23 19:54:07 +0300

הגעתם ל-1,000 חתימות

2019-10-22 16:23:49 +0300

הגעתם ל-500 חתימות

2019-10-17 23:01:59 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2019-10-17 18:52:24 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2019-10-17 18:05:13 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2019-10-17 17:51:46 +0300

הגעתם ל-10 חתימות