Skip to main content

To: ראש עיריית ירושלים משה ליאון

אפשר לרוכלות בעיר העתיקה להתפרנס בכבוד!

https://www.youtube.com/embed/YbF5f4StUqI
הבטחת שתדאג לכלל תושבי ירושלים: התחייב כבר היום לשנות את תקנות העיריה כדי לאפשר לרוכלות ורוכלים בעיר העתיקה להתפרנס בכבוד, ולהמשיך למכור את הסחורה המקומית.

Why is this important?

פקחים תוקפים נשים מבוגרות, סחורה נזרקת לכל עבר - ככה נראתה רחבת שער שכם בירושלים ביום שישי שעבר. מזה שנים רבות שהרוכלים והרוכלות, איכרים וסוחרים קשי יום, נשים כפריות, אליהן נוהגים המקומיים לפנות בכינוי "חאג'ה״, מגיעים למכור את מרכולתם בעיר העתיקה מכל רחבי העיר וסביבותיה. רוכלים אלו, המוכרות את סחורתן הכפרית הבלדית במחירים שווים לכל נפש, הפכו זה מכבר לחלק מן האופי המיוחד של הבזאר הערבי הסמוך לשערי העיר העתיקה. אבל נראה שהעירייה הכריזה על מלחמה ברוכלות המבוגרות שרק רוצות להתפרנס.

משה ליאון, ראש העיר הבא של ירושלים, הבטיח במהלך הבחירות שידאג לכלל תושבי ירושלים - בואו נגרום לו לפעול כבר עכשיו: קראו עכשיו למשה ליאון להתחייב לשנות את התקנות ולאפשר לרוכלות ורוכלים להתפרנס בכבוד, ולהמשיך למכור את הסחורה המקומית:

Updates

2018-11-09 09:28:09 +0200

1,000 signatures reached

2018-11-08 17:27:46 +0200

500 signatures reached

2018-11-08 15:07:29 +0200

100 signatures reached

2018-11-08 13:10:16 +0200

50 signatures reached

2018-11-08 12:32:29 +0200

25 signatures reached

2018-11-08 12:24:02 +0200

10 signatures reached