Skip to main content

To: קריאה לתומכות ותומכי שלום - הצטרפו לקריאה

הצהרה יהודית ערבית למען השלום

הטבח האכזרי שביצע חמאס ב-7.10 השאיר את כולנו - יהודים וערבים - המומים ומזועזעים.
בשבועות שחלפו מאז אותה שבת ארורה, לזוועות שביצע חמאס נוספו זוועות נוספות: אלפים רבים נהרגו, ועדיין נהרגים, מההפצצות הישראליות בעזה, שרבים מתושביה אף נותקו ממים וחשמל.
אין ספור חפים מפשע, ילדים, נשים וקשישים איבדו את חייהם בשני הצדדים; מאות אלפים איבדו את בתיהם ואת עולמם - פגיעה בחפים מפשע בצד אחד לא מאזנת את הכאב על ההרג בצד השני, אלא רק מוסיפה כאב נוסף על הכאב העצום.

Why is this important?

אנו - תנועות, ארגונים ופעילים, יהודים וערבים - כותבים מילים אלו מתוך אבל כבד על אלפי ההרוגים של השבועות האחרונים, ומתוך חרדה איומה לשלומם של החטופים ושל אלו שעוד יפגעו, בישראל, בעזה ובגדה המערבית.

הטבח האכזרי שביצע חמאס ב-7.10 השאיר את כולנו - יהודים וערבים - המומים ומזועזעים.
בשבועות שחלפו מאז אותה שבת ארורה, לזוועות שביצע חמאס נוספו זוועות נוספות: אלפים רבים נהרגו, ועדיין נהרגים, מההפצצות הישראליות בעזה, שרבים מתושביה אף נותקו ממים וחשמל.
אין ספור חפים מפשע, ילדים, נשים וקשישים איבדו את חייהם בשני הצדדים; מאות אלפים איבדו את בתיהם ואת עולמם - פגיעה בחפים מפשע בצד אחד לא מאזנת את הכאב על ההרג בצד השני, אלא רק מוסיפה כאב נוסף על הכאב העצום.

הכיבוש, המצור, המלחמות, הטרור, הדיכוי, הגזענות והאלימות, הפגיעה בדמוקרטיה ובזכויות האדם - כל אלו הביאו את שני העמים שחיים בין הים לירדן לאסון בלתי נתפס, שאין לו שיעור. דווקא בימים האיומים האלה האמת הפשוטה ברורה יותר מאי פעם: החירות, הביטחון והחיים של כל יושבות ויושבי הארץ תלויים אלה באלה.

לזכר הנרצחים ולמען החיים - עלינו לפעול יחד - יהודים וערבים - למען שחרור החטופים והשבויים, לסיום המלחמה, לסיום הכיבוש והסכסוך, למען שלום.

אנחנו, המאמינים בדרך הדמוקרטיה והשלום, קוראים:
1- לחתור להפסקת אש יציבה, במסגרתה יותנע מיידית משא ומתן להסכם מדיני על בסיס הכרה הדדית בזכותם של שני העמים להגדרה עצמית - הסכם שיבטיח ביטחון, חירות ורווחה לשני העמים.
2- לקדם באופן מיידי עסקת שבויים רחבה (״כולם תמורת כולם״).
3- לחדול מיד מפגיעה באזרחים חפים מפשע. אין ולא יכולה להיות הצדקה לפגיעה בחפים מפשע.
4- לפעול מיידית לבלימת אלימות המתנחלים המשתוללת בגדה המערבית בגיבוי הצבא, ולבלימת הטרנספר שהאלימות הזו מנסה לקדם.
5- להפסיק את הרדיפות והדיכוי של פלסטינים אזרחי ישראל ושל מי שמביע סולידריות עם תושבי עזה והתנגדות למלחמה; להפסיק את הפגיעה בזכויות בסיסיות וביניהן חופש הביטוי, חופש ההפגנה ועוד.

כולנו למודי סבבי אלימות. שוב ושוב אנו נוכחים שאין ולא יכול להיות פתרון צבאי לסכסוך. הדרך היחידה לעצור את שפיכות הדמים היא הסכם מדיני שיבטיח ביטחון, צדק וחירות לשני העמים.

במלחמה אין מנצחים. רק שלום יביא ביטחון.

על החתום:
אימהות נגד אלימות | אקדמיה לשוויון | אשה לאשה | בדרך אל הסולחה | במקום - מתכננים למען זכויות תכנון | בנק"י | הורים נגד מעצרי ילדים | הפורום למאבק בהסתה | ועד היוזמה הדרוזית | זוכרות | זזים - קהילה פועלת | חד"ש | חוריה | יש גבול | לוחמים לשלום | מחסוםWatch | מכון הערבה ללימודי הסביבה | מסרבות | מסתכלים לכיבוש בעיניים | נוער נגד דיקטטורה | נשות המחר | נשים בשחור | עו"סים שלום | פורום דו קיום בנגב | פורום המשפחות השכולות הישראלי פלסטיני | פסיכואקטיב | פעילי.ות בקעת הירדן | פרופיל חדש | קול רבני לזכויות אדם | קע"מ - קבוצת עבודה מדינית | רעך כמוך | תורת צדק | תנד"י | איתך معك (מעכי) - משפטניות למען צדק חברתי | Hands of Peace | Jahalin Solidarity

* עיקר המימון של חלק מהארגונים החתומים מקורו בישויות מדיניות זרות, כמפורסם באתר רשם העמותות

Links

Updates

2023-11-07 08:56:39 +0200

1,000 signatures reached

2023-11-06 16:05:59 +0200

500 signatures reached

2023-11-06 12:24:07 +0200

100 signatures reached

2023-11-06 11:47:20 +0200

50 signatures reached

2023-11-06 11:28:53 +0200

25 signatures reached

2023-11-06 11:14:31 +0200

10 signatures reached