Skip to main content

אל: עידו גרינבלום ראש מועצת קרית טבעון

הצללת גן השעשועים הציבורי ברחוב הוורדים

Photo by Fabian Centeno on Unsplash

הקיץ כבר פה והשמש קופחת. אנחנו, הורי שכונת הגפן והורים מטבעון שילדיהם וילדותיהם משחקים בגן השעשועים ברחוב הוורדים, מבקשים הצללה לגן הקטן שעשרות ילדים משחקים בו מדי יום.


למה זה חשוב?

גן השעשועים הנדון משרת עשרות ילדות וילדים, תינוקות ומשפחות באיזור רחוב הוורדים ושכונת הגפן והינו מוקד קהילתי חשוב בפרט בימים טרופים אלה.
שטח הגן אינו מוצלל כלל ובעונת הקיץ ברוב שעות הפנאי המתקנים חמים ושטח הגן חשוף תחת השמש היוקדת.
במשך שנים אנו פונים למועצה בבקשה חשובה זו ונדחים שנה אחרי שנה למרבה האכזבה.
פונים אנו אליך כהורים להורה וכציבור לנבחרו, בטוחים אנו שכאבא וכראש מועצה הינך מבין את חשיבות העניין והאינטרס הציבורי המובהק בהצללת הגן ושמירה על היקר לנו מכל - הילדים.

בידך הכח לשנות ולתקן.

 בברכה
תושבות ותושבי שכונת הגפן

איך היא תועבר

בהגשה ישירה לראש המועצה, עידו גרינבלום

עדכונים

2024-05-28 08:33:51 +0300

הגעתם ל-100 חתימות

2024-05-26 08:07:38 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2024-05-24 18:08:01 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2024-05-24 15:23:18 +0300

הגעתם ל-10 חתימות