Skip to main content

To: השר לשירותי דת, מתן כהנא

הגיע הזמן להכניס נציגות ציבור לבתי הדין הרבניים!

לרגל יום האישה הבינלאומי ויום העגונה שחל בתענית אסתר, אתם מוזמנים ומוזמנות להצטרף לפנייה לשר מתן כהנא בבקשה לשלב נציגות ציבור שיישבו לצד הדיינים בבתי הדין הרבניים. הגיע הזמן לדרוש את מה שבעולם מתוקן היה מובן מאליו – שילוב נשים לצד הדיינים בבתי הדין.

לכבוד השר לשירותי דת, מתן כהנא

הנדון: שילוב נציגות ציבור בבתי הדין הרבניים

אנחנו פונות ופונים אליך בבקשה לתקן עיוות רב שנים ולהכניס נשים לתוך בתי הדין הרבניים.

כיום יושבים בדיונים בבתי הדין גברים בלבד, החל מהדיינים וכלה בקלדן. נשים רבות מעידות על חוויה קשה פולשנית וטראומטית כשהן עומדות באולם שכולו גברים ונאלצות לענות על שאלות אישיות הנוגעות לפרטים אינטימיים במסגרת מערכת היחסים של בני זוג. הבעיה מתעצמת כשמדובר בנשים נפגעות אלימות או עבירות מין.

ארגון מבוי סתום המסייע לנשים עגונות ומסורבות גט ופועל למען עולם ללא עגונות, מקדם הצעת חוק לשילוב נשים בבתי הדין הרבניים, יחד עם חברי כנסת מכל קצוות הקשת הפוליטית. בגלל הקושי ההלכתי למנות נשים כדיינות, ועד שיימצא פתרון לסוגיה הלכתית זו, בהצעת החוק מוצע למנות נשים כנציגות ציבור אשר ישבו לצד הדיינים כדי שיוכלו לתת ביטוי לאלמנטים המגדריים שעלולים להיעלם מעיני הדיינים. הצעת החוק מבקשת להשתמש במודל הקיים בבתי הדין לעבודה ולהחילו על בתי הדין הרבניים (בשינויים המחויבים).

אישה היושבת בהרכב כנציגה מטעם בית הדין:

- תתרום לשוויון בבתי הדין

- תשפיע על הסיכוי למשפט הוגן ללא הטיות מגדריות ותאפשר לנשים המגיעות להתדיין לחוש יותר בנוח במהלך הדיונים האינטימיים בענייני מעמד אישי

- תאפשר לדיינים להבין את האישה העומדת מולם בדין

- תקל על החוויה הקשה והטראומטית שעוברות נשים נפגעות עבירות מין ואלימות במהלך הדיונים עבור זכותן להתגרש.

Why is this important?

נשים במדינת ישראל זכאיות לשוויון זכויות ולייצוג הולם בכל תחומי החיים. לא ייתכן שבצומת המרכזית של גירושין, בה מטבע הדברים ההבדלים המגדריים באים לידי ביטוי, הן תאלצנה לעמוד לבד, מול שלושה דיינים וללא כל נוכחות נשית באולם הדיונים.

לקראת יום האישה הבינלאומי נקרא לשר לפעול באופן מיידי לשילוב נשים בבתי הדין הרבניים באמצעות קידום הצעת החוק "הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין ((תיקון – מינוי נציגות ציבור)".

Updates

2022-03-10 20:08:17 +0200

1,000 signatures reached

2022-03-08 08:50:02 +0200

500 signatures reached

2022-02-27 14:55:36 +0200

100 signatures reached

2022-02-27 10:35:05 +0200

50 signatures reached

2022-02-27 08:55:29 +0200

25 signatures reached

2022-02-27 08:10:47 +0200

10 signatures reached