Skip to main content

אל: ראש עיריית תל אביב יפו, חברות וחברי מועצת העיר

הצילו את גינת לוינסקי, השטח הירוק היחיד שלנו!

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בעיריית תל אביב יפו אישרה לבנות בית ספר יסודי על שטח נרחב של גינת לוינסקי שבדרום העיר, ובכך להרוס את השטח הירוק היחיד בשכונה שלנו. הצטרפו עכשיו לעצומה כדי להציל את הגינה שחיונית למאבק נגד זיהום האוויר בדרום העיר!

צילום: תומר אפלבאום/הארץ

למה זה חשוב?

הצטרפו אלינו, לחברות ולחברי וועד תושבי שכונת נווה שאנן בדרום תל אביב כדי להביע את התנגדותנו התקיפה והעקרונית להריסה המתוכננת של גינת לוינסקי לטובת הקמתו של בית ספר חדש. מדובר בפגיעה אנושה במרקם השכונתי, הסביבתי והחברתי של השכונה.

איננו מתנגדים באופן עקרוני להקמתם של בתי ספר. בה בעת, אין הדבר אומר שהצורך במוסדות חינוך מתיר את הריסתו של המרחב הציבורי הירוק הממשי היחיד, שנותר בשכונה הצפופה ביותר בתל אביב עם שעור זיהום האוויר מהגבוהים ביותר בארץ.

תכנית הבניה בגינה גורמת לעקירה של מספר עצים שלא ניתן להפריז בחשיבותו של כל אחד מהם לשכונה שבה עוברים למעלה מ- 8,000 אוטובוסים מידי יום שיוצאים וחוזרים להתחנה המרכזית החדשה ומזהמים את האזור. מחקר אקלים קובע כי הטמפרטורה בנווה שאנן מגיע לעד 7 מעלות יותר מאשר במרכז וצפון העיר כתוצאה מהזיהום ומחוסר בשטחים ירוקים.

מחקרים רבים מעידים על חשיבותם של עצים, צמחייה ומרחבים ירוקים; הם מורידים טמפרטורה, סופגים אבק ומזהמים, ומאפשרים טיהור האוויר. הריסת הגינה משמעה פגיעה במרחב הירוק והמוצל המשמש את התושבים כמקום מפלט מאגזוזים רועשים וזיהום האוויר.

חתמו על העצומה כדי להציל את גינת לוינסקי ולהיאבק עם האוכלוסיה שבחזית של נפגעי שינוי האקלים!

עדכונים

2020-01-08 12:04:03 +0200

הגעתם ל-1,000 חתימות

2020-01-07 11:54:04 +0200

הגעתם ל-500 חתימות

2020-01-02 22:04:38 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2020-01-02 19:04:29 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2020-01-02 18:23:05 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2020-01-02 17:53:33 +0200

הגעתם ל-10 חתימות