Skip to main content

אל: משרד הפנים

הצילו את הגנים הציבוריים!

משרד הפנים מקדם תקנון חדש שיאפשר לגבות דמי כניסה לגנים ציבוריים. מדובר בכלי שיאפשר לעיריות להוציא אנשים לא רצוים מהגנים. יש לנו עד ה-26/5 להגיש התנגדויות של הציבור לתקנון ולהציל את הגנים הציבוריים.
חתמו עכשיו על העצומה והצטרפו להגשת ההתנגדות ההמונית!

למה זה חשוב?

משרד הפנים מנסה להעביר תקנון שיאפשר לעיריות להפריט גנים, לגדר אותם ולגבות כסף בעבור כניסה לגינה ציבורית שאמורה להיות מקום לבילוי ופנאי שווה לכל אזרח וכיס.

אנחנו מתנגדות ומתנגדים לתקנון שיתן לעיריות לקדם מציאות של גנים לעשירים וגנים לעניים. התקנון יאפשר להפריד בין אנשים לפי מקום מגוריהם - ובמילים אחרות, לספק כלי למניעת ערבים בגנים הציבוריים של ישובים יהודיים. בסופו של דבר, התקנון יפגע בכולנו.

מה בכלל משמעותם של גנים ציבוריים אם הם לא משרתים את כל הציבור? יש לנו עד ה-26/5 להגיש את ההתנגדות שלנו לתקנון. הצטרפו עכשיו להתנגדות ההמונית שתוגש למשרד הפנים כדי להציל את הגנים הציבוריים!

עדכונים

2019-05-13 21:34:43 +0300

הגעתם ל-50 חתימות

2019-05-13 17:03:48 +0300

הגעתם ל-25 חתימות

2019-05-13 15:46:14 +0300

הגעתם ל-10 חתימות