Skip to main content

אל: משה ליאון - ראש עיריית ירושלים

הצילו את יער הר נוף

יער הר נוף בסכנת ממשית עקב תוכנית בינוי הרסנית "קרית חינוך" שהוצגה על ידי עירית ירושלים. ראש העיר ואנשיו מתכננים בניית 10 בנייני ענק בסוף רח" אבן דנן.
תכנית זו תגרום נזק סביבתי בלתי הפיך לשכונת הר נוף ואזורי הטבע היפים והירוקים: כריתות אלף עצים מסוגים שונים, הרס המסדרון האקולוגי במקום צר וקריטי, הגדלה משמעותית של זיהום אוויר, רעש ולכלוך. מדובר גם בסכנת חיי אדם עקב ריבוי אוטובוסים ורכבים פרטים.
הצטרפו אלינו וחיתמו על העצומה היוצאת נגד תוכנית מפלצתית זאת.
תודה רבה.

למה זה חשוב?

לשמור על השטחים הירוקים לדורות הבאים.

עדכונים

2022-02-09 20:51:30 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2022-02-09 14:47:58 +0200

הגעתם ל-10 חתימות