Skip to main content

To: משרד התחבורה, המועצה הלאומית למניעת תאונות

מכת מדינה! לחייב את האופניים החשמליים ברישיון לכלי רכב!

כל "רכב חשמלי אישי" מסוג אופניים \ קורקינט \ רכינוע ואלה שיגיעו בעתיד - הוא בעצם כלי תחבורה לכל דבר!!
לכן יש לחייב אותם ברישיון, טסט, ביטוח, קסדה, הגבלת גיל ומהירות, מסלולי נסיעה, וכל מה שצריך!!
הרכבים החשמליים האישיים הם למעשה מין קטנועים קטלניים כאלה המשוטטים בכבישים במדרכות ובגנים ללא שום פיקוח!!
אין פיקוח - כי אין תקנות שניתן להפעיל עליהם...

Why is this important?

התאונות הנגרמות עקב השימוש הפרטצ'ניקי בהם וחוסר פיקוח - עברו כבר את הקווים האדומים. ממש מערב פרוע!
יש לצרפם כאחד מנושאי העדיפות במדינה כפי שהיא מטפלת בכבישים האדומים.
מכיוון שכל יום(!) יש כמה תאונות עם פצועים, וכל שבועיים הרוג.
והגרוע מכל זה שאין להימלט מהם מהכביש אל המדרכה - כי הם גם שם...
ועוד: רוכבי האופניים החשמליים מצויים בסכנת תביעות עתק מכיוון שבאין תקנות - הם מתקשים לבטח את עצמם ככלי רכב למקרה של תאונה.
גם הולכי הרגל המעורבים בתאונות איתם - מתקשים לבקש סעד מהרשויות מכיוון שזו לא ממש תאונת דרכים (כי זה לא כלי רכב...).

Updates

2017-08-30 19:41:45 +0300

10 signatures reached