Skip to main content

אל: לשכת עורכי הדין בירשאל

הורידו את הפרסומת הגזענית!

לשכת עורכי הדין בישראל ״מזהירה״ את הציבור מרופאים ערבים ומזרחים. הצטרפו לדרישה לשכת עורכי הדין להוריד את הפרסומת הגזענית!

למה זה חשוב?

כשראיתי, מרחוק, את תמונת הרופא בעל החזות המזרחית-ערבית מתנוססת על אוטובוס של אגד הרהרתי ביני לבין עצמי: וואלה, כל הכבוד לעומדים מאחורי הקמפיין הפרסומי המכיר בתרומה של הרופא הערבי!
עד שהמרחק ביני לבין אותו אוטובוס היה כזה שאפשר לי לקרוא את ההקשר. ואז הדברים התחילו לקבל פרופורציות ואט אט התעוררתי מהחלום הרטוב למציאות העגומה.

כל מטרת השימוש ב-"רופא ערבי צעיר" היא להפחיד את קהל הפרסומת: זה מה שתקבלו מעל מיטת האשפוז שלכם! הדבר הזה הולך לבדוק אתכם ואת הילדים שלכם! ההוא ידבר עם הקולגה שלו בשפה לא רשמית במדינה שלכם שאתם בטח לא מבינים.

לשכת עורכי הדין בישראל מקדמת מסרים גזענים ופחת מהאחר לא במקרה. הרי יכלו לבחור באותו "רופא" בלונדיני דלעיל למטרתם של שמירה על רף הגבוה בבחינת ההסכמה - לא? אז לא.
הם חשבו, למדו וחקרו טוב טוב את הנושא. זה לא ישיג את המטרה. זה לא מספיק מפחיד. זה לא מספיק מרגיז. זה לא מספיק דוחה. והנה יש רעיון, איך לא חשבנו על זה קודם: אנחנו נרכב על אותו גל גזעני ששוטף את החברה. גל שהוכיח ומוכיח את הצלחתו (הלא רעה בכלל יש להודות) בפוליטיקה. אז זה לא שהערבים נוהרים לקלפיות, הם נוהרים לבתי חולים.. ואנחנו נמנע את הנהירה הזאת אם תצטרפו לאג'נדה שלנו! בום.

האירוניה שמוביל הקמפיין נשוא הפרסומת עם המסר הגזעני הסמוי הוא לא אחר מאותו גוף המאגד אנשי מקצוע המופקדים לשמור על החוק, לאסור אפליה ולמגר גזענות: לשכת עורכי הדין. לצערי, אני נמנה על חבריה וממן את פעולותיה.

אני דורש מלשכת עורכי הדין בישראל להסיר את הפרסומת הגזענית באופן מיידי. הצטרפו לדרישתי וחתמו עכשיו על העצומה!

כמאל דבאח - كمال ذباح

נ.ב. יותר משליש (35%) מהרופאים במדינה הם ערבים. אני מציע לכם ולכן לבקר במחלקות השונות בבתי החולים ברחבי הארץ ולהיווכח בעצמכם מאיכות הרופאים הערבים (שלשמחתי אני גם נמנה עליהם), מקצועיותם ותרומתם לרפואה האיכותית ששוברת שיאים גם בבמה הבינלאומית. אבל, לאמיתו של דבר, עובדה זו ידועה לכם טוב מאד. מתאר לעצמי שנפלתם, פעם או פעמיים, קורבן לטיפול מקצועי ומסור של רופא ערבי. אך מה זה משנה כאשר התחרות היא על דעת הציבור? העומדים בראשות הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון כבר הוכיחו את יעילות השיטה.

נ.נ.ב. כותב השורות הנ"ל אינו מתנגד לכל קמפיין שיש בו לשמר רמה מקצועית נאותה ולסנן גורמים העלולים לפגוע במקצוע (כל מקצוע) ובציבור (כל ציבור).

עדכונים

2019-01-16 20:06:52 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2019-01-16 16:19:32 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2019-01-16 13:37:21 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2019-01-16 12:40:14 +0200

הגעתם ל-10 חתימות