Skip to main content

אל: אגודה חקלאית גן חיים

הירוקה שומרת על השדות החקלאיים של גן חיים! די לקטיף בשדות!

הירוקה שומרת על השדות החקלאיים של גן חיים! די לקטיף בשדות!

הצביעו בעד שמירה על השדות החקלאיים של גן חיים והתחייבות להפסקת הקטיף הפיראטי על ידי מטיילים ומטיילות בכל הגילאים! הצהירו כי אתם, ובני משפחתיכם, תמנעו מקטיף לא חוקי ותאבקו בתופעה בכל פעם שתתקלו בה ובכך תשמרו על פרנסתם של חקלאי האיזור ועל עתידם ותשמרו על שכנות טובה.

למה זה חשוב?

גם לפני הקורונה, פרנסתם של החקלאים תלוייה ביבול בשדות. והיום, יותר מתמיד - צריך לעזור להם ובודאי שלא לפגוע בהם. גן חיים, השכנים שלנו מצפון - הוא מושב של חקלאים שעובדים יומם ולילה על השדות שלהם. אנו נהנים מהמראות הירוקים, מהשדות הפורחים ומהתוצרת המשובחת שלהם.
חשוב שנעזור להם לשמור על הפרנסה ונחנך את ילדינו שקטיף בשדות פרטיים אינו חוקי ובקצה כל תות שנקטף, אבוקדו, תפוז או אשכולית עומדים חקלאי\ת ובני משפחתם שעובדים קשה ובזאת תלוייה פרנסתם. יחד נתחייב בפני החקלאים, השכנים שלנו, שלא נקטוף אפילו לא "רק קלמנטינה אחת" אלא נטייל ונהנה מהמראות ונכבד את עבודתם.

שכנות טובה מתבטאת לא רק במאבקים משותפים (כגון המאבק בדפו) אלא בחיי היומיום ובכבוד הדדי. בואו לא נעלה רק פוסטים בנושא אלא יחד נצהיר, נחנך, נחתום ונתחייב כי אנו, תושבי השכונה הירוקה ובני משפחותינו - שומרים על השדות החקלאיים של גן חיים!
שתפו עם השכנים והחברים מהשכונה.

קמפיין זה מושק על ידי ועד שכונת 80

עדכונים

2021-01-26 10:51:48 +0200

נושקים ל 400 חתימות. לא תעזרו לנו להגיע ל 1000 עד ט"ו בשבט ?

2021-01-11 23:36:06 +0200

תראו את הכתבה ששודרה הערב! קטיף מטיילים זו מכת מדינה. אז לא נוכל לתכן את העולם אבל בואו יחד - נשמור על השדות של גן חיים. שתפו עם השכנים ועזרו לנו להגיע לכולם !

https://www.mako.co.il/news-channel12?subChannelId=f3e5a36e21126710VgnVCM200000650a10acRCRD&vcmid=4f5b1313ad2f6710VgnVCM100000700a10acRCRD

2021-01-06 09:39:00 +0200

הגענו ל 210 חתימות ! המטרה.. להגיע לפחות ל 500 משפחות בשכונה. נשמח לכל עזרה ושיתוף !

2021-01-05 16:56:52 +0200

כמעט 150 חתימות אבל זה לא מספיק ! בשכונה אלפי משפחות ואנו רוצים להגיע לכו--לם. אז שתפו בקבוצת השכנים, בדפי הפייסבוק שלכם, באימייל והכי כדאי בפרטי. אם כל מי שחתם יגרום לעוד 2 משפחות לחתום נוכל באמת להבטיח שיפסק הקטיף הפיראטי🤗

2021-01-05 09:43:23 +0200

הגעתם ל-100 חתימות

2021-01-04 17:49:18 +0200

הגעתם ל-50 חתימות

2021-01-04 17:03:32 +0200

הגעתם ל-25 חתימות

2021-01-04 16:44:12 +0200

הגעתם ל-10 חתימות